Ζαχαριας Αινιαν
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στην ελαιογραφία, που βρίσκεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών, αποτυπώνεται η μορφή του ιερέα, διδασκάλου και λόγιου Ζαχαρία Αινιάν (1750 – 1835). Γεννήθηκε στο Μαυρίλο Τυμφρηστού και πήρε μέρος στην προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης. Γενάρχης των Αινιάν, οικογένειας λογίων, Φιλικών, αγωνιστών και πολιτικών της επαναστατικής, της καποδιστριακής και της οθωνικής περιόδου. Ιερωμένος µε αξιοσημείωτη µμόρφωση που σύμφωνα µε την τότε συνήθεια των αρχαιολατρών λογίων επέλεξε ως επίθετο της οικογένειας το «Αινιάν». Σπούδασε στις σχολές των Αγράφων και του Καρπενησίου και δίδαξε στην ιδιαίτερη πατρίδα του και στην Υπάτη. Η ελαιογραφία είναι τεχνική της ζωγραφικής που χρησιμοποιεί ελαιοχρώματα και είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Διαδόθηκε κατά τον 15ο αι. και εξακολουθεί να είναι δημοφιλής στους καλλιτεχνικούς κύκλους της σύγχρονης εποχής. Ο ζωγράφος μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλά διαφορετικά έλαια στο ίδιο έργο ανάλογα με τις ειδικές χρωστικές ουσίες και τα επιθυμητά αποτελέσματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές περιγράφουν την εικόνα αναδεικνύοντας την προσωπικότητα του Ζαχαρία Αινιάν. Αναγνωρίζουν, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, ένα διαφορετικό είδος ζωγραφικής που χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μπορεί επίσης να αποτελέσει αφορμή για να κατηγοριοποιούν τα διαφορετικά είδη ζωγραφικής αλλά και να επισκεφτούν, αν υπάρχει η δυνατότητα, κάποιο εργαστήρι ζωγραφικής στην περιοχή τους, καθώς και να επιχειρήσουν να δημιουργήσουν ομαδικά κάποιο έργο ελαιογραφίας.
Οι μαθητές αναζητούν το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας των Αινειάδων ή κάποιας άλλης γνωστής οικογένειας, το καταγράφουν και επιχειρούν, στο πλαίσιο ενός σχεδίου εργασίας, να δημιουργήσουν το δικό τους γενεαλογικό δέντρο.


ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ