Αρισταρχης Μιλτιαδης (μπεης)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο είναι ελαιογραφία που απεικονίζει τον Μιλτιάδη Αριστάρχη. Ήταν ηγεμόνας της Σάμου (1859 - 1866), γιος του μεγάλου διερμηνέα της Πύλης Σταυράκη Αριστάρχη. Ο Μιλτιάδης Αριστάρχης διακρινόταν για τη μόρφωση και τις αρετές του. Στην ιεραρχία της τουρκικής διοίκησης ανήκε στους «μεγιστάνες του πρώτου βαθμού δευτέρας τάξεως».Είχε πολλές ηγεμονικές αρετές, και πείρα διοικητική μεγάλη. Ήταν φιλόμουσος. Έργα του : η συμπλήρωση του Πυθαγορείου Γυμνάσιου, η ίδρυση άλλων τριών Παρθεναγωγείων στα τρία άλλα τμήματα της Σάμου, η κατασκευή της πλατείας Πυθαγόρα ( στην πρωτεύουσα ) και η οργάνωση του ηγεμονικού κήπου ( σήμερα δημοτικός ). Λογαριάζοντας να κάνει πρωτεύουσα της Ηγεμονίας το Τηγάνι, το σημερινό Πυθαγόρειο, κατασκεύασε εκεί ωραίο λιμάνι και διάταξε τη σύνταξη ρυμοτομικού σχέδιου της μέλλουσας κωμόπολης. Η Γενική Συνέλευση για να δείξει την ευγνωμοσύνη της, του δώρισε γόνιμη έκταση γης μέσα στο Κοκκάρι, που φέρει ως τώρα το τοπωνύμιο " Αριστάρχης " ( κτήμα Ελισσαβίτη ). Η Διοίκησή του πολύ καλή στην αρχή, κατάντησε αυταρχική και δεσποτική στο τέλος. Με κάποια μεταβολή του φορολογικού συστήματος στεναχώρησε πολύ τους χωρικούς και από φίλους, τους έκανε εχθρούς του. Στους Μυτιληνιούς έγινε μάλιστα και κάποια συγκέντρωση. Για την καταστολή της χρησιμοποίησε τον τούρκικο στρατό, πατώντας έτσι τα προνόμια. Με την κατακραυγή του λαού και τις ενέργειές του και διαμαρτυρίες, ανακλήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο αποτελεί ελαιογραφία ενός από τους σημαντικότερους και αμφιλεγόμενους τοπικούς ηγεμόνες του Αιγαίου, του Μιλτιάδη Αριστάρχη. Μέσω διερευνητικής μάθησης από ιστορικές πηγές αλλά και μέσω της ιστοεξερεύνησης οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίου- Λυκείου) μπορούν να μελετήσουν το βίο και το έργο του τοπικού ηγεμόνα στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας αλλά και να μελετήσουν τον αμφιλεγόμενο ρόλο των τοπικών ηγεμόνων, που αν και Έλληνες διορισμένοι από Τούρκους δε δίστασαν ορισμένες φορές να έρθουν αντιμέτωποι με τους ομόθρησκούς τους για να προασπίσουν τα προσωπικά ατομικά τους συμφέροντα. Μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις ο διορισμός τους ανακλήθηκε με παρέμβαση της τουρκικής διοίκησης υπέρ των Ελλήνων. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν και το βίο των απλών ανθώπων στο τουρκοκρατούμενο Αιγαίο, αλλά και το ρόλο της διοίκησης (ελληνικής ή τουρκικής) απέναντι στον απλό λαό και ειδικά στους ακτήμονες. Τέλος οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν και το ρόλο των Φαναριωτών στην Τουρκική και Ελληνική Διοίκηση και να συγκρίνουν το έργο του Μιλτιάδη Αριστάρχη με άλλους αντίστοιχους τοπικούς ηγεμόνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στις παραδουνάβιες ηγεμονίες.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/3035
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα Political and ideological IssuesΠολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες Political & Social SciencesΠολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση
συμπεριφοριστική προσέγγιση > προγραμματισμένη διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
εποικοδομητισμός
εποικοδομητισμός > γνωστική μαθητεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ