Βενιζελος Ελευθεριος
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η ελαιογραφία του Κ.Ηλιάδη εικονίζει τον Ελευθέριο Βενιζέλο (1864-1936), ένα πρόσωπο που κυριάρχησε στα πολιτικά δρώμενα της Ελλάδας για περισσότερα από 25 χρόνια, αναλαμβάνοντας το ρόλο του πρωθυπουργού και συνδέοντάς το όνομά του με τις πρώτες προσπάθειες εκσυγχρονισμού της χώρας και εδαφικής της επέκτασής. Στον πίνακα αποτυπώνεται η χαρισματική φυσιογνωμία ενός άντρα που κατάφερε να αναγνωριστεί ως κορυφαίος πολιτικός ηγέτης, παρά το γεγονός ότι κατά την παρουσία του στην πολιτική σκηνή της χώρας βιώνεται η Μικρασιατική Καταστροφή και ο διωγμός ενός μεγάλου μέρους του ελληνισμού από τις εστίες του, ενώ ο ίδιος αναλαμβάνει την υπογραφή της σχετικής ειρηνευτικής συνθήκης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ζωγραφικός πίνακας του Κ.Ηλιάδη παρουσιάζει έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες πολιτικούς της νεότερης ελληνικής ιστορίας, για αυτό και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κατά τη γνωριμία και ενασχόληση των μαθητών/τριών με την προσωπικότητα του Ελ.Βενιζέλου και το ρόλο του ως πρωθυπουργού της χώρας. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να ενταχθεί ο εντοπισμός εκείνων των γεγονότων, στα οποία η μεσολάβηση του συγκεκριμένου πολιτικού σφράγισε στην ιστορία του τόπου στις απαρχές του 20ού αιώνα, η αναζήτηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εμφανίζεται ο Ελ. Βενιζέλος στην πολιτική ζωή του τόπου, η κατανόηση των πολιτικών και κοινωνικών διεργασιών που οδηγούν στην ανάδειξή του ως πρωθυπουργό της Ελλάδας όπως και η αποτίμηση του εκσυγχρονιστικού έργου.
Η αγέρωχη και αριστοκρατική του στάση που αποτυπώνεται στον πίνακα μπορεί να συνδυαστεί με την αδιαμφισβήτητη αναγνώριση των πολιτικών και ηγετικών του ικανοτήτων, εστιάζοντας κυρίως στις διακυμάνσεις που γνώρισε η σχέση του με το στέμμα και τις διενέξεις μεταξύ πρωθυπουργού και βασιλιά κατά το διάστημα που ο Ελ.Βενιζέλος επέλεγε έναν διαφορετικό προσανατολισμό στη διακυβέρνηση της χώρας και κυρίως στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/3164
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΕΚΔΟΣΗ
Μετά το 1900 μ.χ. (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Ηγετικές προσωπικότητες Leading personalitiesΗγετικές προσωπικότητες
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα Political and ideological IssuesΠολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
εποικοδομητισμός > έρευνα δράσης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Ηλιάδης Κ.
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΕΛΠΙΣ ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΟΣΔΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ