Μαζαρακης-Αινιαν Κωνσταντινος
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στρατιωτικός και πολιτικός ο Κ. Μαζαράκης - Αινιάν (1869 ή 1870 - 1949) έζησε όλα τα μεγάλα γεγονότα της ελληνικής Ιστορίας στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Ξεκίνησε τη δράση του ως ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, όπου απέκτησε δεσμούς φιλίας με τον Παύλο Μελά. Μνημονεύεται, συνήθως, για τη δράση του στον Μακεδονικό Αγώνα (1904-1908), όπου ήταν αρχηγός σώματος, με το ψευδώνυμο «Καπετάν Ακρίτας». Συμμετείχε, επίσης, στους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-13), πήρε μέρος, ως βενιζελικός, στο κίνημα της Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη, πολέμησε στο μακεδονικό μέτωπο κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έδρασε στη Θράκη την περίοδο 1918-1920. Στα 1928 εκλέχτηκε βουλευτής Πέλλας. Για όλα αυτά άφησε ενδιαφέροντα απομνημονεύματα. Η εικόνα τον αποδίδει με τη στολή του, χωρίς να υπάρχει σαφής χρονολογική ένδειξη. Η προσωπογραφία του αυτή, πάντως, προσφέρει την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να γνωρίσουν έναν λιγότερο γνωστό Μακεδονομάχο και τα συνταρακτικά γεγονότα της εποχής του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Προτείνεται η αξιοποίηση της εικόνας σε μια διαθεματική προσέγγιση που θα καλύπτει τα αντικείμενα της Νεότερης Ιστορίας και της Γλώσσας με βασικό σκοπό τη συγγραφή της βιογραφίας του Μακεδονομάχου Κων/νου Μαζαράκη-Αινιάν. Οι μαθητές/τριες αναζητούν, σε ομάδες, στοιχεία της ζωής του εικονιζόμενου σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους (ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Μακεδονικός Αγώνας, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Εθνικός Διχασμός, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατικός Πόλεμος, Μεσοπόλεμος) και συγγράφουν συνεργατικά τη βιογραφία του, αφού αποδομήσουν στο μάθημα της Γλώσσας το συγκεκριμένο κειμενικό είδος. Προσπαθούν, επιπλέον, να συνδέσουν τα στοιχεία που συνέλεξαν με την προσωπογραφία του, όπως αποδίδεται στην εικόνα. Η βιογραφία που θα προκύψει ως έργο των μαθητών/τριων μπορεί να είναι ένα τυπικό γραπτό κείμενο ή ένα ψηφιακό κείμενο που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Επειδή ο εικονιζόμενος έχει γράψει απομνημονεύματα, η όλη προσέγγιση θα μπορούσε να συμπεριλάβει και τη μελέτη αυτού του κειμενικού είδους.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/3291
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολεμικά γεγονότα War eventsΠολεμικά γεγονότα
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη Text genresΚειμενικά είδη > Βιογραφικά είδη Types of BiographiesΒιογραφικά είδη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > έρευνα δράσης
εποικοδομητισμός > κοινότητες πρακτικής
εποικοδομητισμός > μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να δρουν με ανεξαρτησία, επιδεξιότητα και με ακρίβεια
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ