Nεολιθικος οικισμος στο Αχλαδοχωρι Σερρων
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για επιστημονικό άρθρο, ανάτυπο από τον πέμπτο τόμο του περιοδικού «Σίρις», του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Σερρών. Αποτελείται από 16 σελίδες και περιλαμβάνει 23 υποσημειώσεις, 12 εικόνες και 2 σχέδια. Αναφέρεται στον εντοπισμό, από το συγγραφέα του άρθρου, ενός νεολιθικού οικισμού σε χαμηλό λόφο κοντά στο χωριό Αχλαδοχώρι, της επαρχίας Σιντικής. Στην επίπεδη κορυφή του λόφου, όπου είχε προηγηθεί αρχαιοκαπηλική δράση, εντοπίστηκαν τμήμα τοιχοδομίας και ευρήματα νεολιθικής εποχής, όπως όστρακα από πήλινα αγγεία και μια λίθινη αξίνα. Το άρθρο δομείται με τον τυπικό τρόπο των αρχαιολογικών, επιστημονικών, ανακοινώσεων για προϊστορικά ευρήματα. Προηγείται αναφορά στο τοπίο και τη γεωμορφολογία της θέσης, συνοδευόμενη από τοπογραφικό χάρτη και ακολουθεί η περιγραφή των κατά χώρα ευρημάτων της επιφανειακής έρευνας. Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνονται με φωτογραφίες και σχέδια. Κατόπιν, συζητείται, γενικά, η μορφή των νεολιθικών οικισμών, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται και η γεωργοκτηνοτροφική οικονομία που χαρακτηρίζει αυτήν την περίοδο. Ο συγγραφέας καταλήγει με την ευχή να πραγματοποιηθεί αρχαιολογική ανασκαφή στη νέα αυτή θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Προτείνεται να αξιοποιηθεί σε τρία επίπεδα: α) να συγκεντρώσουν οι μαθητές/τριες πληροφορίες για τη νεολιθική εποχή, β) να γνωρίσουν τον τρόπο εντοπισμού προϊστορικών θέσεων και γ) να προσεγγίσουν και να αποδομήσουν μια τυπική, μικρής έκτασης, ανακοίνωση - δημοσίευση κάποιου νέου αρχαιολογικού, προϊστορικού, ευρήματος. Μπορεί, λοιπόν, να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας, αλλά και της Γλώσσας για την προσέγγιση του συγκεκριμένου κειμενικού είδους. Συνιστάται η συσχέτισή του και με άλλες παρόμοιες αρχαιολογικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, που θα εντοπίσουν οι μαθητές/τριες στο διαδίκτυο ή σε μια βιβλιοθήκη, με σκοπό να επισημανθούν ομοιότητες και διαφορές ως προς το περιεχόμενο, αλλά και τη δομή ενός παρόμοιου άρθρου. Βάρος μπορεί να δοθεί, επίσης, στη χρήση χαρτών, σχεδίων και φωτογραφιών ως συστατικών στοιχείων της αρχαιολογικής παρουσίασης και επιχειρηματολογίας. Οι μαθητές θα μπορούσαν, αφού συλλέξουν στοιχεία, να εκπονήσουν ανάλογης μορφής ομαδικές εργασίες για τη νεολιθική εποχή ή για μια αρχαιολογική θέση της περιοχής τους, στο πλαίσιο της Τοπικής Ιστορίας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/3293
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Σερρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Προϊστορία > Οικισμοί
Ιστορία
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Έρευνες - Μελέτες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > προγραμματισμένη διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > γνωστική μαθητεία
εποικοδομητισμός > εμπειρική μάθηση
εποικοδομητισμός > έρευνα δράσης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ψυχοκινητικός > να δρουν με ανεξαρτησία, επιδεξιότητα και με ακρίβεια
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Σαμσάρης, Πέτρος Κ.
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
εκδότης: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ