Επιφυλλιδα φιλολογικου περιεχομενου σε εφημεριδα του 1903
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για σάρωση μιας σελίδας από την πολιτική, κοινωνική, φιλολογική εφημερίδα «Ο Νουμάς», που αποτελεί το κατεξοχήν όργανο του δημοτικισμού στις αρχές του 20ου αιώνα και η πορεία του είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία του γλωσσικού ζητήματος. Η συγκεκριμένη σελίδα περιλαμβάνει μια επιφυλλίδα με τίτλο «Φιλολογικές Κουβέντες» και θέμα «Τ’ αποκαλυπτήρια των λογίων μας» με συντάκτη τον Προκλή Δ. Ηλιόπουλο και περιέχεται σε εφημερίδα που εκδόθηκε το 1903. Η επιφυλλίδα αναφέρεται στη φιλολογική κριτική που είχε ασκηθεί στον ποιητή Αχιλλέα Παράσχο. Η χρήση του αντικειμένου μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση του τρόπου δημοσίευσης των επιφυλλίδων και της λογοτεχνικής κριτικής, κατά τα πρώτα έτη του 20ου αιώνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές θα διευρύνουν τις γνώσεις τους μελετώντας μια επιφυλλίδα με θέμα την κριτική στο λογοτεχνικό έργο ενός ποιητή. Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για να αναζητήσουν οι μαθητές στο διαδίκτυο ή σε εφημερίδες της εποχής μας και άλλες επιφυλλίδες με παρόμοιο θέμα. Στη συνέχεια θα κληθούν να τις συγκρίνουν, προκειμένου να κατανοήσουν πώς εξελίχθηκε στο πέρασμα του χρόνου το κειμενικό είδος της κριτικής. Τέλος, μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές, αφού πρώτα μελετήσουν κάποιες λογοτεχνικές κριτικές, να συνθέσουν οι ίδιοι μια αντίστοιχη κριτική που θα δημοσιευτεί σε σχολική εφημερίδα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:45:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/3401
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Library & Information Center of the Univ. of Patras
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Παρουσίαση - Κριτική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Προκλής Δ. Ηλιόπουλος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ