Δρομοι εις την Αμερικην
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το κείμενο με τίτλο "Δρόμοι εις την Αμερικήν" είναι ένα σύντομο άρθρο με θέμα το ταχυδρομικό δίκτυο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά το έτος 1837. Το άρθρο είναι δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποθήκη των Ωφελίμων Γνώσεων", ένα εγκυκλοπαιδικού τύπου περιοδικό που εκδόθηκε στη Σμύρνη και κυκλοφορούσε από το 1837 έως το 1844. Το άρθρο παρουσιάζει με αριθμητικά στοιχεία την αύξηση του ταχυδρομικού δικτύου των ΗΠΑ μέσα σε δύο χρόνια (1835-1837), τόσο ως προς τη χιλιομετρική έκταση των δρόμων, όσο και ως προς τον αριθμό των ταχυδρομείων. Τέλος, αναφέρεται στην αύξηση των εσόδων του κράτους από την ανάπτυξη αυτή του ταχυδρομικού δικτύου. Ο συγγραφέας του άρθρου, χωρίς να διατυπώνει κάποιο άμεσο σχόλιο, φαίνεται πως επιδοκιμάζει την πρόοδο των ΗΠΑ στον τομέα αυτό. Το κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή πληροφοριών κατά τη διδασκαλία της αμερικανικής Ιστορίας στην περίοδο της αυξανόμενης οικονομικής, τεχνολογικής και πολιτισμικής προόδου της. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως παράδειγμα κειμένου με τεκμήρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Στο μάθημα της νεότερης Ιστορίας το κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία του κεφαλαίου που αναφέρεται στις εξελίξεις στην αμερικανική ήπειρο και στην άνοδο των ΗΠΑ κατά τον 19ο αι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραπτό παράθεμα, το οποίο οι μαθητές θα κληθούν να επεξεργαστούν προκειμένου να προβληματιστούν γύρω από τη σημασία που έχουν οι υπηρεσίες επικοινωνιών για την οικονομική ανάπτυξη και τη γενικότερη ευημερία μιας χώρας. Το παράθεμα ενδείκνυται και για αξιοποίηση σε πλαίσιο συνεργατικής μάθησης, κατά την οποία τα μέλη της κάθε ομάδας θα επεξεργαστούν παράλληλα και άλλες γραπτές πηγές (σχολικό βιβλίο, εικόνες, π.χ. σιδηροδρομικού δικτύου, αλλά και σύγχρονα άρθρα με θέμα την αμερικανική οικονομία, τις τηλεπικοινωνίες, κ.ά.). Επίσης το κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Λυκείου, στο κεφάλαιο της Πειθούς, ως παράδειγμα χρήσης τεκμηρίων (αριθμητικών και στατιστικών στοιχείων), τα οποία ενισχύουν την επιχειρηματολογία του συγγραφέα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/3406
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Library & Information Center of the Univ. of Patras
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Economy
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τεχνολογία και επιστήμη
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Επιχειρηματολογικά κείμενα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: [Ανωνύμως]
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΑΓΑΠΗ ΔΑΛΚΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ