Αι προς απελευθερωσιν της Aγιας Γης γενομεναι σταυροφοριαι
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανώνυμο άρθρο που αναφέρεται στους αγώνες του χριστιανικού κόσμου για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων από τον 4ο ως τον 11 μ.Χ. αιώνα. Εστιάζει στα κίνητρα των προσκυνητών, τους πολέμους εναντίον των αλλόθρησκων για τον έλεγχο της περιοχής και τη δημιουργία του σταυροφορικού κινήματος στη Δύση ως τις παραμονές της Α΄ Σταυροφορίας (1096-1099). Το άρθρο προέρχεται από το δεκαπενθήμερο ελληνικό περιοδικό ποικίλης ύλης του 19ου αιώνα με τίτλο Χρυσαλλίς τ. 1, No 23(1863), σ. 717-723, το οποίο εκδιδόταν από τον Ιανουάριο του 1863 έως τον Δεκέμβριο του 1866, με διευθυντή τον Ειρηναίο Ασώπιο και εκδότες τους Θεμιστοκλή Νικολαΐδη Φιλαδελφέα και Ντέκα Πασχαλίδη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία των Σταυροφοριών και ειδικότερα του σταυροφορικού κινήματος στη Δύση. Η γλώσσα και το ύφος του κειμένου απαιτεί εξοικείωση με παλαιότερες μορφές γλώσσας (καθαρεύουσα) και κείμενα αναλόγου ύφους. Ο διδάσκων μπορεί να το επεξεργαστεί στην τάξη, αφού το διανείμει στην ολομέλεια, και, εν συνεχεία, με στοχευμένες ερωτήσεις να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών πλαισιώνοντας ή/και συμπληρώνοντας την ιστορική αφήγηση του σχολικού βιβλίου. Ως ιστορική πηγή κειμενικής μορφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα κεφάλαια/περιόδους της βυζαντικής ιστορίας (Μ. Κωνσταντίνος, Ηράκλειος, δυναστεία Κομνηνών). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν ιστορικά ερωτήματα αναφορικά με τα κίνητρα των διεκδικητών των Αγίων Τόπων, των ηγεσιών, πολιτικών και θρησκευτικών, των σταυροφόρων και των βυζαντινών αυτοκρατόρων. Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί σε διδασκαλίες γνωστικού τύπου με έμφαση στη συνεργασία, την έρευνα και την αναζήτηση συμπληρωματικών/παράλληλων πηγών. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η χρήση του αυτή είναι σύμφωνη με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) για το μάθημα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η διαθεματικότητα μπορεί να λειτουργήσει στα πεδία της Ελληνικής Γλώσσας, της Λογοτεχνίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της Κοινωνιολογίας, της Ιστορίας της Τέχνης, των Εικαστικών και των Καλλιτεχνικών.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 20
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/3527
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Library & Information Center of the Univ. of Patras
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Θρησκεία
Θρησκευτικά > Εκκλησιαστική Ιστορία > Εξάπλωση Χριστιανισμού
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
Εικαστικά > Visual Arts and Technology
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Πληροφοριακά κείμενα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > προγραμματισμένη διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > σωκρατική-μαιευτική διδασκαλία
εποικοδομητισμός > μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
συναισθηματικός > να οργανώνουν αξίες
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: [Ανωνύμως]
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΣΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ