Περιοχη γυρω απο την Πυλη του Αδριανου
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο συγκεκριμένο ψηφιακό αντικείμενο αποτυπώνεται η εικόνα του κέντρου της Αθήνας στα 1794. Σε αυτή δεσπόζει η Πύλη του Αδριανού, μια θριαμβική αψίδα που κτίστηκε προς τιμή του Αυτοκράτορα Αδριανού στα 131 μ.Χ. σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τα έργα που δρομολόγησε για την πόλη. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η ολοκλήρωση της κατασκευής του ναού του Ολυμπίου Διός που ξεχωρίζει στην εικόνα. Οι περιηγητές Stuart, J. και Revett, Ν. καταγράφουν στην απεικόνισή τους την παρουσία βοσκών αρβανίτικης καταγωγής, που οδηγούν τα πρόβατά τους στην περιοχή για βοσκή ενώ στο βάθος απεικονίζεται ο ναός της Αγροτέρας Αρτέμιδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εικόνα των περιηγητών J. Stuart και N. Revett αποτελεί απόδειξη της σύνδεσης του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού. Τόσο τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της Πύλης (συνδυασμός της ρωμαϊκής αψίδας με το ελληνικό αέτωμα) όσο και η αφιέρωσή της μαρτυρούν τη συνύπαρξη και συνεργασία των δύο λαών, από την οποία γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός. Η εξέταση και παρατήρηση της εικόνας σε συνδυασμό με τον εντοπισμό της στο χώρο μπορεί να ανταποκριθεί σε στόχους του μαθήματος της Ιστορίας που αναφέρονται στην πληροφόρηση των μαθητών/τριών σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι Ρωμαίοι κυριάρχησαν στην Ελλάδα, εκτιμώντας παράλληλα τη συνεισφορά των Ελλήνων στη δημιουργία του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Προς την ίδια κατεύθυνση μπορεί να κινηθεί η προσέγγιση της εξέτασης του ναού του Ολυμπίου Διός, ο οποίος ολοκληρώθηκε από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Αδριανό τον 2ο αιώνα μ.Χ., αποτελώντας το μεγαλύτερο ναό της Ελλάδας κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, ενώ θεμελιώθηκε από τον Πεισίστρατο τον 6ο αιώνα π.Χ.
Από την άλλη πλευρά η περίπτωση του Αυτοκράτορα Αδριανού είναι χαρακτηριστική της αλλαγής «παραδείγματος» στον τρόπο αντιμετώπισης των λαών που εντάσσονταν στη πολυπολιτισμική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τη μετακίνησή τους από την αρχική σκληρή στάση τους στους κατακτημένους λαούς. Γι' αυτό το συγκεκριμένο ψηφιακό αντικείμενο θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για την καταγραφή και μελέτη των βιογραφικών του στοιχείων του Αυτοκράτορα Αδριανού και την συνακόλουθη ανάδειξη του ρόλου του για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ κατακτητών και -για πρώτη φορά υπόδουλων σε ένα ξένο λαό- Ελλήνων αλλά και την αναβάθμιση των υποδομών της Αθήνας. Η μελέτη και καταγραφή των στοιχείων γύρω από τη βιογραφία του συγκεκριμένου προσώπου θα εξασκήσει επίσης τους μαθητές/τριες στη δημιουργία αντίστοιχων κειμένων.
Πρόσθετη ιστορική γνώση μπορεί να προσφέρει η σύγκριση της παρουσίασης του ίδιου θέματος από διαφορετικές πηγές. Η Πύλη του Αδριανού μαζί με τη γειτονική περιοχή δεν αποτελεί μόνο σήμερα ένα υπαίθριο επισκέψιμο μουσείο, μέρος των ενοποιημένων αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. Υπήρξε από τα παλαιότερα χρόνια ένα από τα αξιοθέατα της πόλης, για αυτό και έχει καταγραφεί και από άλλους περιηγητές. Σε μια εικόνα του 1843 μάλιστα, του περιηγητή Th.Du Moncel (που ανήκει και αυτό στη συλλογή του Ιδρύματος Αικ.Λασκαρίδη και προσφέρεται στην ιστοσελίδα «Travelogues- Με το βλέμμα των περιηγητών») οι βοσκοί των Stuart, J. και Revett, Ν. δίνουν τη θέση τους σε μια ομάδα γυναικών και ανδρών, οι περισσότερες/οι των οποίων φορούν δυτικού τύπου ενδυμασίες και φαίνεται να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στο μνημείο. Η σύγκριση των δύο εικόνων με την εστίαση και καταγραφή σε λίστα των ομοιοτήτων και διαφορών, θα εξασκήσει τον οπτικό και κριτικό γραμματισμό των μαθητών/τριών ενώ παράλληλα μπορεί να αποτελέσει και ένα έναυσμα για μια έρευνα αναφορικά με τις εντυπώσεις που προκαλεί ο χώρος στους σύγχρονους επισκέπτες του, ιδιαίτερα η περιοχή στην οποία εκτείνονταν ο ναός της Αγροτέρας Αρτέμιδας (ή Μητρώον εν Άγραις) ο οποίος γνώρισε διαφορετικές χρήσεις (μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό με νεκροταφείο και διευρύνθηκε κατά τον 17ο αιώνα με τρούλο, ενώ ονομάστηκε «Παναγιά στην Πέτρα», κατεδαφίστηκε το 1778 για να κτιστεί το τείχος γύρω από την Ακρόπολη) ενώ σήμερα παραμένει ένας αναξιοποίητος χώρος ανάμεσα σε οικοδομές.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/3578
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Library of Aikaterini Laskaridis Foundation
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΕΚΔΟΣΗ
1794 μ.χ. (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Τέχνες (Αρχιτεκτονική, Κεραμική, Πλαστική, Ζωγραφι...
Ιστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Πολιτισμός και Γραμματολογία
Ιστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Διακρατικές σχέσεις και Διαπολιτισμικές ανταλλαγές
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Βιογραφικά είδη
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Συνεντεύξεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΕΛΠΙΣ ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΟΣΔΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ