Λουκας Ρουφος
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτογραφική απεικόνιση του Λουκά Κανακάρη – Ρούφου (1878 - 1949), που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ημερολόγιον Σκόκου» (30ος τόμος, αρ. 0, σελ. 342, 1915) με τον τίτλο «Φυσιογνωμίαι δημοσίων λειτουργών: Λουκάς Ρούφος - Γενικός Διοικητής της Κρήτης». Ο εικονιζόμενος Λουκάς Κανακάρης - Ρούφος ήταν Πατρινός πολιτικός, ο οποίος εκλέχτηκε αρκετές φορές βουλευτής, συμμετείχε ως υπουργός σε πολλές κυβερνήσεις και κατά το 1913 ανέλαβε την θέση του γενικού διοικητή της Κρήτης μετά από πρόταση του Ελευθέριου Βενιζέλου. Η ιστορική προσωπικότητα του Λουκά Κανακάρη Ρούφου είναι σε γενικές γραμμές αμφιλεγόμενη. Εκλέχτηκε αρκετές φορές στο αξίωμα του βουλευτή, κατέλαβε την θέση του υπουργού, προτάθηκε δύο φορές από τον Ελευθέριο Βενιζέλο για την θέση του Γενικού Διοικητή της Κρήτης (την οποία αποδέχθηκε το 1913), υπήρξε από τους πρωταγωνιστές στην διαδικασία της Ένωσης του νησιού με την Ελλάδα, ενώ πολλές εφημερίδες (των Αθηνών και της Κρήτης) δημοσίευαν εγκωμιαστικά άρθρα για το έργο του στην Κρήτη. Παρά την στενή του σχέση με το Βενιζέλο τον Ιούλιο του 1917, στήριξε τον Βασιλιά Κωνσταντίνο και στην συνέχεια, με την επικράτηση των Βενιζελικών, συνελήφθη και παρέμεινε φυλακισμένος μέχρι το 1920. Σε γενικές γραμμές η πολιτική του σταδιοδρομία συνεχίζεται για αρκετό διάστημα ακόμη, με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, τα οποία αντανακλούν την γενική κατάσταση του εθνικού διχασμού στον οποίο είχε εισέλθει η ελληνική κοινωνία και η πολιτική σκηνή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει διδακτικές δραστηριότητες οι οποίες με άξονα την δράση του Λουκά Ρούφου να δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές να εξοικειωθούν με πτυχές του κρητικού ζητήματος και της περιόδου των αρχών του 20ου αιώνα, κατά την οποία ο ελληνισμός λειτούργησε με γνώμονα και προσανατολισμό την υλοποίηση της Μεγάλης Ιδέας (και είχε ορισμένες επιτυχίες), ταυτόχρονα, όμως, απεδέχθη ότι δεν ήταν εφικτή η υλοποίησή της. Προτείνεται λοιπόν με άξονα την βιογραφία και τις σχέσεις του Λουκά Ρούφου με πρόσωπα και παρατάξεις της εποχής στην οποία δραστηριοποιήθηκε ο ίδιος, οι μαθητές να δημιουργήσουν χρονογραμμές, ιστορικά πορτρέτα, αναλύσεις ιστορικών πηγών, παρουσιάσεις σύνθετων ιστορικών ζητημάτων της εποχής κ.λπ. με στόχους: (α) να γνωρίσουν τα γεγονότα των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα που σχετίζονται με το κρητικό ζήτημα και τους βασικούς πρωταγωνιστές τους, (β) να αξιοποιήσουν εξωκειμενικά στοιχεία (φωτογραφίες ή έργα τέχνης λαϊκών ή επώνυμων ζωγράφων κ.λπ.), ώστε να αποκτήσουν καλύτερη και πιο ευαισθητοποιημένη κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, (γ) με την ανάγνωση χαρτών να προσεγγίσουν σύνθετα γεωπολιτικά ζητήματα και να τα κατανοήσουν, (δ) μέσα από τη συγκριτική αντιμετώπιση των πρωταγωνιστών που κινούν τα νήματα της Ιστορίας, να κατανοήσουν τις αιτίες και τις συνέπειες των επιλογών και των πράξεών τους. Τέλος, ο εκπαιδευτικός, αφού αξιοποιήσει διδακτικές πρακτικές που υποστηρίζουν την ενσυναισθητική πρόσληψη των ιστορικών γεγονότων (όπως το παίξιμο ρόλων και η συμμετοχή σε οιονεί αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας), μπορεί να προσδιορίσει ως τελικό προϊόν της διερευνητικής εργασίας των μαθητών, την διοργάνωση αγώνα λόγου μεταξύ υποστηρικτών και κατηγόρων της δράσης και των επιλογών του Λουκά Ρούφου.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/3600
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα Political and ideological IssuesΠολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ