Παιδαγωγικα: η καλλιγραφια
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για κείμενο με τίτλο :"Παιδαγωγικά: η καλλιγραφία", δημοσιευμένο στην εφημερίδα "Νουμάς", τόμ. 5, αρ. 250 (1907). Ο "Νουμάς" ήταν εφημερίδα πολιτική, κοινωνική, φιλολογική, το κατεξοχήν όργανο του μαχητικού δημοτικισμού στις αρχές του 20ου αιώνα. Κατά την πρώτη περίοδο, η πορεία του είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία του γλωσσικού ζητήματος. Στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων του ανήκουν επίσης τα εκπαιδευτικά θέματα, και, λιγότερο, τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί, για να μελετήσουν οι μαθητές τον τρόπο αντιμετώπισης του παιδαγωγικού ζητήματος της καλλιγραφίας στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, αλλά και για να διαπιστώσουν τη μεγάλη επιρροή που η καλλιγραφία ασκεί στην ανάπτυξη του παιδιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προσφέρεται να χρησιμοποιηθεί ως υλικό στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας. Οι μαθητές, αφού μελετήσουν το κείμενο, μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να επεξεργαστούν τις εξής ερωτήσεις, οι οποίες πηγάζουν από το κείμενο: 1) Τι σημαίνει "καλλιγραφία", πότε και σε ποια χώρα ξεκίνησε η έρευνα για το ζήτημα της καλλιγραφίας; 2) Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία του πλαγιαστού χαρακτήρας γραφής; 3) Ποιες χώρες υιοθέτησαν τον όρθιο χαρακτήρα γραφής; 4) Ποιες είναι οι θετικές επιπτώσεις στην υγεία του όρθιου χαρακτήρα γραφής; 5) Γιατί είναι εύκολο για ένα παιδί να μάθει να γράφει όρθια και γιατί ανορθόδοξη ως μέθοδος η πλάγια γραφή; 6) Πώς αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της καλλιγραφίας στην Ελλάδα και γιατί; 7) Ποιος υπαινιγμός για το γλωσσικό ζήτημα υπάρχει στο κείμενο και ποια θέση υιοθετεί ο συγγραφέας του κειμένου; 8) Τι μαρτυρούν τα παραδείγματα επιστολών που επιστρατεύει ο συγγραφέας; 9) Ποια ήταν η συμβολή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος εκείνης της εποχής στο ζήτημα της καλλιγραφίας; 10) Ποιο μήνυμα μας μεταδίδει το παράδειγμα που επικαλείται ο συγγραφέας από την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Τράπεζα; 11) Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη διδασκαλία της καλλιγραφίας και ποιοι ευθύνονται για την τήρησή τους;


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/3651
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία Modern Greek LiteratureΝεοελληνική Λογοτεχνία > Θέματα TopicsΘέματα > Πολιτισμός - Τέχνη - Γλώσσα Culture - Art - LanguageΠολιτισμός - Τέχνη - Γλώσσα
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Γραφή - Ορθογραφία Writing - OrthographyΓραφή - Ορθογραφία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Ξενιτεμένος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ