Μετεωρα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο αφορά στα Μετέωρα, τόπο που αποτελεί μνημείο της Ορθοδοξίας και μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο και από το 1988 μ.Χ. περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. Απεικονίζεται τμήμα των σκοτεινόχρωμων βράχων με μοναστήρι στην κορυφή. Αριστερά στην εικόνα διακρίνεται το σκοινί με το δίχτυ για τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών. Στη βάση του βράχου απεικονίζεται πλούσια βλάστηση και ανθρώπινες μορφές. Η εικόνα βρίσκεται σε ταξιδιωτικό ημερολόγιο του Άγγλου συγγραφέα και ζωγράφου Edward Lear (1812 μ.Χ.-1888 μ.Χ.) ο οποίος θεωρείται ένας από τους παραγωγικότερους τοπιογράφους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται για αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Με αφορμή την συγκεκριμένη εικόνα οι μαθητές μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες καλούνται να ερευνήσουν: Στη Γεωλογία - Γεωγραφία για το γεωλογικό φαινόμενο των ογκόλιθων που υπάρχουν στην περιοχή. Στα Θρησκευτικά για τη δημιουργία της μοναστηριακής πολιτείας στην περιοχή, τον τρόπο ζωής των μοναχών, τον τρόπο οργάνωσης της ζωής στο μοναστήρι σε σχέση και με το φυσικό περιβάλλον. Στην Ιστορία για θέματα σχετικά με τη ζωή στην περιοχή την συγκεκριμένη εποχή, τη στάση της μοναστικής πολιτείας κατά τη διάρκεια ιστορικών γεγονότων. Στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή για τις αλλαγές του αστικού τοπίου, τις αιτίες που οδήγησαν στην αλλαγή του, τον τρόπο επίδρασης της μοναστικής πολιτείας στην ανάπτυξη του τόπου. Στο πλαίσιο της Αισθητικής Αγωγής/Τέχνες – Ζωγραφική οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές μπορούν να ερευνήσουν για την τοπιογραφία, να αναζητήσουν καλλιτέχνες και να συγκρίνουν έργα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/3669
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Φυσικό περιβάλλον Natural environmentΦυσικό περιβάλλον
Θρησκευτικά Religious EducationΘρησκευτικά > Εκκλησιαστική Ιστορία Ecclesiastical HistoryΕκκλησιαστική Ιστορία > Μοναχισμός Monastic lifeΜοναχισμός
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Κοινωνία και καθημερινή ζωή Society and everyday lifeΚοινωνία και καθημερινή ζωή
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες Political & Social SciencesΠολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΒΑΙΑ ΜΑΝΩΛΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ