Κριαρας Εμμανουηλ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτογραφία του καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά (1906-2014). Ο Εμμ. Κριαράς γεννήθηκε στον Πειραιά και καταγόταν από τα Χανιά. Σπούδασε φιλολογία (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1924-1929), βυζαντινή φιλολογία, νεοελληνική φιλολογία και συγκριτική γραμματολογία (Πανεπιστήμιο Μονάχου, 1930 και Πανεπιστήμιο Παρισιού, 1938-1939 και 1945-48). Αναγορεύτηκε διδάκτορας το 1938. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Μεσαιωνικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών (1930-1939) και στη συνέχεια διευθυντής του (1939-1950). Στη διάρκεια της Κατοχής έλαβε μέρος στην Αντίσταση. Το 1950 διορίστηκε τακτικός καθηγητής μεσαιωνικής ελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, μεταξύ 1954-1955 και απολύθηκε από τη θέση του (1968) μετά την επιβολή της δικτατορίας. Καλλιέργησε τη μεσαιωνική και τη νεοελληνική φιλολογία και γλώσσα και αγωνίστηκε για την επικράτηση της δημοτικής. Διετέλεσε πρόεδρος της εικοσαμελούς επιτροπής που μεταγλώττισε τους δικαστικούς κώδικες και πρόεδρος της επιτροπής που πρότεινε το είδος μονοτονικού που εφαρμόζεται. Συνέθεσε το "Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669" (14 τόμοι) και το "Λεξικό της δημοτικής". Δημοσίευσε μελέτες για τη μεσαιωνική και νέα ελληνική γλώσσα και φιλολογία. Ανάμεσα στα περισσότερα από 1.000 άρθρα και 60 βιβλία που εξέδωσε αυτοτελώς ο Εμμ. Κριαράς, ξεχωρίζουν οι μονογραφίες του για τον Ψυχάρη, το Σολωμό και τον Παλαμά, οι εκδόσεις παλαιότερων κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας ("Πανώρια" του Χορτάτση, θεατρικά του Πέτρου Κατσαΐτη, κ.ά), οι μελέτες του για το δημοτικισμό και η αλληλογραφία του. Τιμήθηκε με διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων το Herderpreis και το βραβείο της Association des Etudes Grecques για το Μεσαιωνικό Λεξικό του. Επίσης, του απονεμήθηκαν τέσσερα ελληνικά παράσημα (το τελευταίο: Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής), ενώ ανακηρύχθηκε Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής, στη Γαλλία και Commendatore in merito, στην Ιταλία. Πέθανε στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 108 ετών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
To μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας (ιστορία, κινήματα, πρόσωπα. έργα). Ο Εμμ. Κριαράς συνέδεσε το όνομά του με τη μεσαιωνική ελληνική φιλολογία, το κίνημα του δημοτικισμού και την επαναστατική εφαρμογή του μονοτονικού συστήματος στην Ελλάδα. Η προσφορά του τεράστια, το έργο του ογκώδες και οι δυνατότητες εκμετάλλευσής του από τον διδάσκοντα πολλαπλές. Ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε τάξης ο διδάσκων μπορεί να εκμεταλλευτεί την εύκολη πρόσβαση στο έργο του Κριαρά μέσω διαδικτύου και να εφαρμόσει διδακτικές τεχνικές με τη χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα που σχεδιάστηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με έδρα τη Θεσσαλονίκη φιλοξενεί ψηφιοποιημένα τα Άπαντα του Εμμ. Κριαρά και μία Επιτομή (τόμ. 1-14) του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669). Επίσης, παρέχει πρόσβαση σε ευρετήριο όρων του Λεξικού της Μεσαιωνικής και διαθέτει συνοπτικό οδηγό των βασικότερων πηγών του Αναλυτικού Λεξικού Κριαρά. Ο διδάσκων μπορεί να αναθέσει ομαδοσυνεργατικές εργασίες με έμφαση στη διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση με αφορμή όχι μόνο σώματα κειμένων, λογοτεχνικά ή δημώδη, αλλά και μορφοσυντακτικούς τύπους ή σημασίες λέξεων που έχουν επισημανθεί κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Η χρήση αυτών των διδακτικών τεχνικών και εργαλείων είναι σύμφωνη με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Επιπλέον, το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει διαθεματικά στα πεδία της Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας από μετάφραση, της Λογοτεχνίας, της Λεξικογραφίας και των ΤΠΕ.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/3679
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Λεξιλόγιο - Σημασιολογία > Οικογένειες λέξεων
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα > Ιστορία
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Έρευνες - Μελέτες
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Πληροφορία > Δεδομένα και πληροφορίες
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Νεοελληνική Λογοτεχνία > Θέματα > Παιδεία - Σχολική ζωή
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Μετάφραση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > προγραμματισμένη διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΣΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ