Ο ποιητης Τελλος Άγρας
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σκίτσο που αναπαριστά τον ποιητή δοκιμιογράφο, μεταφραστή και κριτικό λογοτεχνίας Τέλλο Άγρα. Το σκίτσο έχει προκύψει από φωτογραφία της ταυτότητας του ποιητή. Επιτρέπει στον παρατηρητή να συγκρίνει οπτικά την εικόνα και να τη συνδυάσει με τις υπάρχουσες σε αυτόν οπτικές αναπαραστάσεις (αρχή της ομοιότητας). Επίσης του επιτρέπει, σύμφωνα και με την αρχή της τυποποίησης των φιγούρων να αναγνωρίσει και να κατατάξει τον εικονιζόμενο από την έκφραση, την κώμη του, το σχήμα του σκελετού των γυαλιών και άλλα χαρακτηριστικά στην κατηγορία των λογίων, εκπροσώπων της κουλτούρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς ως εποπτικό υλικό στο πλαίσιο άμεσης διδασκαλίας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Ελληνικής Λογοτεχνίας και της Αισθητικής Αγωγής για να εξοικειωθούν οι μαθητές με την εικόνα του ποιητή, λογοτέχνη και κριτικού Τέλλου Άγρα. Ειδικότερα στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής (εικαστικά) μπορούν να εξοικειωθούν με το σκίτσο και να ερευνήσουν περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη μορφή τέχνης και το ρόλο που επιτελεί στο σύγχρονο πολιτισμικό γίγνεσθαι. Εναλλακτικά το μαθησιακό αντικείμενο προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές του γυμνασίου με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους, στο πλαίσιο διερευνητικής μάθησης, αλλά και σε project στην Ευέλικτη Ζώνη και στις Ερευνητικές Εργασίες στο Γυμνάσιο προκειμένου να διερευνηθούν θέματα που αφορούν το έργο, τη βιογραφία του ποιητή, τη σχολή και το ρεύμα στο οποίο κατατάσσεται. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων μπορούν να ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα σε διαφορετικό επίπεδο εμβάθυνσης ανάλογα με τη βαθμίδα φοίτησης. Παράλληλα το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει πηγή για τη συγκριτική μελέτη σκίτσων της εποχής που έζησε ο ποιητής σε σχέση με τη σύγχρονη εποχή, με αντικείμενο μελέτης τη θεματολογία που επιλέγεται, τις σκοπιμότητες που υπηρετούν, το κοινό στο οποίο απευθύνονται.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/3724
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά > Painting
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα > Γλώσσα - Πολιτισμός - Τέχνη
Νεοελληνική Λογοτεχνία > Λογοτεχνικά γένη και είδη > Ποίηση
Νεοελληνική Λογοτεχνία > Γραμματολογικές περίοδοι - Γενιές / Σχολές > Γενιά του 1930
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Ψηφιακά κείμενα
Νεοελληνική Λογοτεχνία > Ρεύματα / Κινήματα > Ρομαντισμός
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ