Βραχυγραφια Jesus Homimum Salvator
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βραχυγραφίες ονομάζονται οι συντμήσεις λέξεων, οι συντομογραφημένες επιγραφές ή η χρήση μόνο των αρχικών γραμμάτων των λέξεων σε συχνές φράσεις, ονόματα κλπ. Χρησιμοποιούνται συχνά στις αγιογραφίες, αποδίδοντας συμβολικά και λιτά φράσεις, ονόματα και χαρακτηρισμούς αγίων μορφών (για παράδειγμα ΜΡ ΘΥ είναι βραχυγραφία για το "Μήτηρ Θεού"). Στη συγκεκριμένη εικόνα, μια βραχυγραφία αποτελεί το βασικό θέμα μιας φορητής εικόνας του Ανδρέα Ρίτζου, του σημαντικότερου εικονογράφου της Κρήτης κατά το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα. Η συγκεκριμένη εικόνα αποτελεί ίσως την πιο πρωτότυπη δημιουργία της Κρητικής Σχολής. Ο Ανδρέας Ρίτζος φιλοτεχνεί τις παραστάσεις της Σταύρωσης, της Ανάστασης και της Εις Άδου Καθόδου μέσα στη συντομογραφημένη επιγραφή J(esus) H(ominum) S(alvator) δηλαδή: Ιησούς Λυτρωτής των Ανθρώπων, που είναι γραμμένη με μεγάλα γοτθικού τύπου γράμματα μέσα σε χρυσό κάμπο. Στο γράμμα S εικονίζονται τόσο ο βυζαντινός τύπος με την έγερση των νεκρών όσο και ο δυτικός τύπος του Ιησού θριαμβευτή που εξέρχεται από το μνήμα. Η εικόνα θεωρείται ότι φιλοτεχνήθηκε μετά από παραγγελία καθολικού πελάτη αλλά το αξιοθαύμαστο είναι πως ο Ρίτζος χρησιμοποίησε μια σύνθεση εντελώς άγνωστη και στη βυζαντινή αλλά και στη δυτική εικονογραφία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα των Εικαστικών, της Ιστορίας της Τέχνης και των Θρησκευτικών, καθώς και σε θεματικές διδασκαλίες, ερευνητικές εργασίες και σχολικά προγράμματα με θεματικές σχετικές με την αγιογραφία, την εκκλησιαστική τέχνη και την απεικόνιση θρησκευτικών θεμάτων. Οι μαθητές θα μπορούσαν να εντοπίσουν τις επιμέρους παραστάσεις του έργου (της Σταύρωσης, της Ανάστασης και της Εις Άδου Καθόδου) και να αναζητήσουν άλλες εικόνες της ορθόδοξης παράδοσης που διαπραγματεύονται τα ίδια θέματα, σχολιάζοντας τον τρόπο που κατάφερε ο Ρίτζος να ενσωματώσει τις παραστάσεις αυτές στον περιορισμένο χώρο των γραμμάτων της βραχυγραφίας. Προτείνεται επίσης να αναζητήσουν και άλλες περιπτώσεις βραχυγραφιών, καθώς και μικρογραφίες χειρογράφων (από την Ελλάδα αλλά και από τη Δύση) και να μελετήσουν τους περίτεχνους καλλιγραφικούς, διακοσμητικούς και εικονογραφικούς τύπους που χρησιμοποιούνται στα αρχικά γράμματα και τα επίτιτλα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/3729
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
Θρησκευτικά Religious EducationΘρησκευτικά > Εκκλησιαστική Τέχνη Ecclesiastical ArtΕκκλησιαστική Τέχνη > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Ritzos (Rico, Ricio, Rizo) Andreas, Ρίτζος (Rico, Ricio, Rizo) Ανδρέας
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ