Αορατοι
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο είναι ζωγραφική με λάδι σε καμβά (153x255 εκ.) της Djurdjevic Biljana. Διακρίνουμε επτά ολόσωμες φιγούρες τοποθετημένες σε δάσος οι οποίες αποδίδονται με επιτηδευμένες λεπτομέρειες όπως και η βλάστηση που τις περιβάλλει. Η ευανάγνωστη παρατακτική σύνθεση του έργου, χαρακτηρίζεται από την ρυθμική επανάληψη σώματος-δένδρου. Ωστόσο, οι φιγούρες διαφοροποιούνται από την στάση του σώματος και την ενδυματολογική χρωματική απόδοσή του κυρίως δε, από την ιδιαίτερη έκφραση του κάθε προσώπου με εξαίρεση την γυναικεία φιγούρα δεξιά του έργου, η οποία είναι τοποθετημένη με την πλάτη στραμμένη στο θεατή. Επιδιώκεται η διερεύνηση των εκφραστικών μέσων που χρησιμοποιεί η καλλιτέχνης στην απόδοση του χώρου, της φύσης και της ανθρώπινης μορφής για να εκφράσει την έννοια της συλλογικότητας, της αποξένωσης καθώς και την κοινωνική ανησυχία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Στο μάθημα των Εικαστικών, το Μ.Α.μπορεί να αξιοποιηθεί στη διερεύνηση των τρόπων απόδοσης της ανθρώπινης μορφής. Μέσα από την παρατήρηση και τη μελέτη των εικονιστικών στοιχείων του έργου να αναζητηθούν τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης όπως η τοποθέτηση των επιμέρους στοιχείων, η ισορροπία, η ιεράρχηση και να συσχετιστούν με έννοιες που αφορούν τον άνθρωπο και το περιβάλλον του.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 20
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/3812
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Φρυσίρα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Φρυσίρα (Μουσείο Φρυσίρα)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Djurdjevic Biljana
επιμέλεια περιεχομένου: Ανδρέας Κωστόπουλος
επικύρωση αντικειμένου: Σωτηρία Λαζάρου
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Σωτηρία Λαζάρου
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Μουσείο Φρυσίρα
εκδότης/ες: Μουσείο Φρυσίρα
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ