Πλανοδιος πωλητης σερμπετιου
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για έγχρωμη φωτογραφία που απεικονίζει έναν Τούρκο πλανόδιο πωλητή σερμπετιού. Η φωτογραφία προέρχεται από το βιβλίο του Peytier Eugène, Liberated Greece and the Morea Scientific Expedition, The Peytier Album in the Stephen Vagliano Collection, Aθήνα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, 1971. Περιλαμβάνεται στη συλλογή της Ελληνικής Βιβλιοθήκης του Κοινωφελούς Ιδρύματος του Αλἐξανδρου Ωνάσση. Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί για το σχολιασμό των ενδυματολογικών επιλογών μιας εθνικής επαγγελματικής ομάδας και για την αναζήτηση ιστορικών και λογοτεχνικών πληροφοριών της λέξης "σερμπέτι".

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Ιστορίας, της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας και της Αγωγής Υγείας. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν την εικόνα και να περιγράψουν αναλυτικά την ενδυματολογική επιλογή του πλανόδιου πωλητή σε συνδυασμό με τις κοινωνικές συνθήκες του τόπου και της εποχής. Επίσης, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, μπορούν να δημιουργήσουν ένα φωτογραφικό κολάζ αποτελούμενο από ανθρώπινους τύπους πλανόδιων πωλητών διαφορετικών τόπων και διαφορετικής εποχής, το οποίο θα αναρτήσουν στην φιλολογική ιστοσελίδα του τμήματός τους . Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας οι μαθητές μπορούν α) να ερμηνεύσουν την σημασία της λέξης "σερμπέτι"β) να αναζητήσουν την ετυμολογική συγγένεια της συγκεκριμένης λέξης γ) να ερμηνεύσουν τη μεταφορική χρήση της. Στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν αναφορές σε λογοτεχνικά κείμενα της λέξης "σερμπέτι" και να δημιουργήσουν ένα ανθολόγιο σχετικών λογοτεχνικών κειμένων. Στο μάθημα της Αγωγής Υγείας οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για το σερμπέτι, τα είδη του, τις θεραπευτικές του ιδιότητες, τις τεχνικές παρασκευής του και τις εκδηλώσεις, όπου αυτό συνηθίζεται να σερβίρεται. Μπορούν να επεκτείνουν την αναζήτησή τους και σε άλλες οθωμανικές γαστρονομικές συνήθειες και να τις παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4027
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Κοινωνία και καθημερινή ζωή
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικοί τύποι > Περιγραφή
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Λεξιλόγιο - Σημασιολογία > Ετυμολογία
Νεοελληνική Λογοτεχνία > Τεχνικές / Τρόποι γραφής
Αγωγή Υγείας > Διατροφή > Διατροφικές συνήθειες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ