Φιλολογικες επιφυλλιδες: μεταφρασμενη Αρχαια Ελληνικη Ποιηση
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για κείμενο με τίτλο "Φιλολογικές επιφυλλίδες: δημοτικά μεταφράσματα από Αρχαία Ελληνική Ποίηση" δημοσιευμένο στην εφημερίδα Νουμάς, τόμ. 2, αρ. 81 (1904). Ο Νουμάς ήταν εφημερίδα πολιτική, κοινωνική, φιλολογική, που εκδιδόταν στην Αθήνα από το 1903 ως το 1931. Το κατεξοχήν όργανο του μαχητικού δημοτικισμού στις αρχές του 20ού αιώνα. Κατά την πρώτη περίοδο, η πορεία του είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία του γλωσσικού ζητήματος. Στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων του ανήκουν επίσης τα εκπαιδευτικά θέματα και, λιγότερο, τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Ασκεί δριμεία κριτική της πολιτικής ζωής και, με μαχητικότητα, βάλλει κατά της δημαγωγίας, του κομματισμού κ.ά. Το συγκεκριμένο κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί ως υλικό για τη μελέτη α) της δομής και της θεματικής ενός άρθρου που ασκεί κριτική και β) του γλωσσικού ζητήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να χρησιμεύσει ως υλικό στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, της Ιστορίας και των Αρχαίων Ελληνικών. Οι μαθητές, αφού διαβάσουν το άρθρο, καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις, όπως: 1) Ποια είναι η δομή και το θέμα του; 2) Ποιος ήταν ο σκοπός δημοσίευσής του; 3) Ποιες πληροφορίες πηγάζουν από την πρώτη παράγραφο του άρθρου; 4) Ποια κριτική ασκείται στο άρθρο του Karl Dieterich; 5) Σε ποια επιμέρους ζητήματα και γιατί διαφωνεί ο συγγραφέας του κειμένου με τις απόψεις του Karl Dieterich; 6) Ποιες πληροφορίες αντλούμε για τη συνεισφορά της δημοτικής γλώσσας στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου; Το κείμενο λειτουργεί και ως αφόρμηση α) για να αναζητήσουν οι μαθητές πληροφορίες για τον Du Lange, Em. Legrand και τον Αλέξανδρο Πάλλη β) για το γλωσσικό ζήτημα (χρονική διάρκεια, κυριότερες τάσεις, τρόπος επίλυσης). Χρήσιμο είναι το βιβλίο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, όπου οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τον όρο "Κριτική". Επίσης, στο μάθημα της Ιστορίας το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί και ως υλικό για μελέτη της εξέλιξης της γλώσσας από την αρχαία στη νέα ελληνική γλώσσα. Στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, οι μαθητές μπορούν να συζητήσουν επιπλέον α) για τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση της νέας ελληνικής και β) για τη σημασία της μετάφρασης των κλασικών προγονικών έργων από την αρχαία ελληνική στη νέα ελληνική γλώσσα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4055
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία Modern Greek LiteratureΝεοελληνική Λογοτεχνία > Λογοτεχνικά γένη και είδη Literary genres and typesΛογοτεχνικά γένη και είδη
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ancient Greek Language and GrammarΑρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Θέματα TopicsΘέματα > Πολιτισμός - Τέχνη - Γλώσσα Culture - Art - LanguageΠολιτισμός - Τέχνη - Γλώσσα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Λάζαρος Βελέλης
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ