Ο Άγγλος αρχιδικαστης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο είναι ένα άρθρο, δύο σελίδων, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1838, στον δεύτερο τόμο του περιοδικού "Αποθήκη των Ωφελίμων Γνώσεων". Ο ανώνυμος συντάκτης του άρθρου αναφέρεται σε ένα περιστατικό στην Αγγλία του 19ου αιώνα, όπου κυριαρχούσε η δωροδοκία και η διαφθορά. Σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου, ο πρωτότοκος, άσωτος γιος ενός πλούσιου Άγγλου, αιχμαλωτίστηκε για πολλά χρόνια στην Αλγερία και, όταν κατάφερε να επιστρέψει πάμφτωχος στην Αγγλία, ο πατέρας του είχε πεθάνει και ο μικρότερος αδελφός του είχε σφετεριστεί όλη την πατρική περιουσία. Ο άσωτος γιος κατέφυγε στα δικαστήρια, χωρίς όμως να έχει ελπίδες να δικαιωθεί, επειδή οι δικαστές και οι ένορκοι είχαν δωροδοκηθεί από τον μικρότερο αδελφό. Τελικά, ο δίκαιος και αδέκαστος λόρδος αρχιδικαστής του βασιλικού βήματος κατάφερε, με ένα τέχνασμα του, να αποκαλύψει την αλήθεια και να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Κάτω από το άρθρο παρατίθενται κάποιες σχετικές σκέψεις του Αδαμάντιου Κοραή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες διευρευνητικής μάθησης. Ενδεικτικά, οι μαθητές: α) αφού μελετήσουν το άρθρο, οργανώνουν ένα παιχνίδι ρόλων και στη συνέχεια συζητούν και σχολιάζουν τον κάθε ρόλο, β) συγκρίνουν την ιστορία του μαθησιακού αντικειμένου με την παραβολή του ασώτου από την Καινή Διαθήκη, γ) αναζητούν πληροφορίες από διάφορες πηγές, για την απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα και συνθέτουν μία σχετική εργασία εμβαθύνοντας στον ρόλο των ενόρκων, δ) εξετάζουν τις σκέψεις του Κοραή, κάτω από το άρθρο του μαθησιακού αντικειμένου, και συζητούν για την ορθότητα τους, σε σχέση με τις ενέργειες του Άγγλου αρχιδικαστή.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4083
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Library & Information Center of the Univ. of Patras
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Θρησκευτικά > Καινή Διαθήκη > Παραβολές
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα > Human - Human relations and values
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: [Ανωνύμως]
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΟΛΓΑ ΠΑΧΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ