Άρθρο για τον Φλωμπερ σε εφημεριδα του 1922
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για σάρωση μιας σελίδας από την πολιτική, κοινωνική, φιλολογική εφημερίδα «Ο Νουμάς», που αποτελεί το κατεξοχήν όργανο του δημοτικισμού στις αρχές του 20ου αιώνα και η πορεία του είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία του γλωσσικού ζητήματος. Η συγκεκριμένη σελίδα περιλαμβάνει ένα άρθρο του Χρ. Μολίνου με τίτλο «Ο ρωμαντισμός του Φλωμπέρ» και περιέχεται σε εφημερίδα που εκδόθηκε το 1922. Το άρθρο αναφέρεται στον Φλωμπέρ και περιέχει την άποψη του συντάκτη αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του ρομαντισμού που εμφανίζονται στο έργο του. Η χρήση του αντικειμένου μπορεί να συμβάλει στη γνωριμία των μαθητών με τη λογοτεχνική κριτική αλλά και με το έργο του Φλωμπέρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μαθητές θα διευρύνουν τις γνώσεις τους μελετώντας ένα άρθρο λογοτεχνικής κριτικής που δημοσιεύεται σε εφημερίδα των αρχών του 20ου αιώνα. Δύναται να χρησιμοποιηθεί, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, ως σημείο αναφοράς για να αναζητήσουν οι μαθητές στο διαδίκτυο ή σε σύγχρονες εφημερίδες και άλλα άρθρα με αντίστοιχο θέμα. Στη συνέχεια, οι μαθητές θα κληθούν να εντοπίσουν τον τρόπο σύνταξης των κειμένων της λογοτεχνικής κριτικής στις δυο εποχές, τόσο ως προς τη μορφή, όσο και ως προς το περιεχόμενο, προκειμένου μέσα από τη συγκεκριμένη σύγκριση να αναδείξουν ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο προσέγγισης του θέματος αλλά και στον τρόπο τεκμηρίωσης των απόψεων των κριτικών στις δύο εποχές. Ακόμη, στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έναυσμα, για να διεξάγουν οι μαθητές μια έρευνα για τον Φλωμπέρ αλλά και για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ρομαντισμού.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:45:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4125
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Παρουσίαση - Κριτική
Νεοελληνική Λογοτεχνία > Ρεύματα / Κινήματα > Ρομαντισμός
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Χρ. Μολίνος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ