Η πολιτικη των πραγματων
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο είναι κείμενο με τίτλο "Η πολιτική των πραγμάτων", δημοσιευμένο στην εφημερίδα "Νουμάς", τόμ. 11, αρ. 502 (1913). Ο "Νουμάς" ήταν εφημερίδα πολιτική, κοινωνική, φιλολογική, που εκδιδόταν στην Αθήνα από το 1903 ως το 1931. Στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων του ανήκουν επίσης τα εκπαιδευτικά θέματα, και, λιγότερο, τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Ασκεί δριμεία κριτική της πολιτικής ζωής και, με μαχητικότητα, βάλλει κατά της δημαγωγίας, του κομματισμού κ.ά. Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί α) ως υλικό για κριτική ενός δημοσιευμένου άρθρου με θέμα την πολιτική κατάσταση εκείνης της εποχής και β) ως αφόρμηση για την αναζήτηση πληροφοριών για τους Βαλκανικούς πολέμους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Οι μαθητές καλούνται αρχικά να μελετήσουν το κείμενο και να εντοπίσουν το θεματικό του κέντρο. Στη συνέχεια, μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, οι οποίες σχετίζονται με το κείμενο, όπως: 1) Ποια κριτική ασκεί ο συγγραφέας του κειμένου στο άρθρο της εφημερίδας με τίτλο "Πατρίς" και γιατί; 2) Να εντοπίσουν όλες τις φράσεις του κειμένου που συνιστούν κριτική 3) Να ερμηνευθεί το περιεχόμενο της φράσης "Ο ελληνικός λαός πολεμήσας ενδόξως και νικήσας δικαιούται επιτέλους να απολαύσει κ αυτός των αγαθών της νίκης του" 4) Ποιους εννοεί το άρθρο με τη φράση "αδιάλλακτοι πατριώται"; 5) Τι εννοεί το άρθρο με τη φράση "Το δίκιο επιβάλλει τη διανομή στου τέσσερις"; Πού βασίζει αυτό το δίκιο; 6) Ποια κατάσταση επικρατούσε στα χωριά της Μακεδονίας και ποια σύγκριση μπορούσε να γίνει με την κατάσταση στους ελληνικούς πληθυσμούς της Θράκης και της Ανατολικής Ρωμυλίας; 7) Υπήρχαν βλέψεις της Ελλάδας στη Μ. Ασία; 8) Ποια είναι η προτροπή του συγγραφέα στο τέλος του κειμένου; Στο μάθημα της Ιστορίας οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν κατά τον ίδιο τρόπο το κείμενο και να αντλήσουν όλα τα ιστορικά στοιχεία που περιέχει. Επίσης, μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τους Βαλκανικούς πολέμους (αιτίες, εμπλεκόμενες δυνάμεις, συνέπειες), τις οποίες θα παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4128
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία Modern Greek LiteratureΝεοελληνική Λογοτεχνία > Λογοτεχνικά γένη και είδη Literary genres and typesΛογοτεχνικά γένη και είδη
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολεμικά γεγονότα War eventsΠολεμικά γεγονότα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Λυδός Ποδαβρός
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ