Άποψη των Δελφων
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για εικόνα από βιβλίο του 19ου αιώνα (1867) που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Έχει ως θέμα πανοραμική άποψη των Δελφών στη σκιά του ορεινού όγκου του Παρνασσού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το διδακτικό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, είτε ως αφόρμηση είτε πλαισιώνοντας τη διδασκαλία, ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους που έχουν εξαρχής τεθεί. Βρίσκει εφαρμογή σε ποικίλες διδακτικές πρακτικές (γνωστικές προσεγγίσεις,συμπεριφορισμός, εποικοδομητισμός) εξυπηρετώντας τους διδακτικούς σχεδιασμούς που θα επιλεγούν κάθε φορά (γνωστικοί, συναισθηματικοί, ψυχοκινητικοί) από τον χρήστη-εκπαιδευτικό. Μπορεί να συνδεθεί με τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ή της Θεατρολογίας (ενδεικτικά, βλ. έργο του Αγγελου Σικελιανού) και να συνοδεύσει Φύλλα Εργασίας με κατάλληλα και στοχευμένα ερωτήματα ανάλογα τις ιδιατερότητες της κάθε τάξης. Τέτοιες εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, θα μπορούσαν να αφορούν για παράδειγμα το σχετικό με τους Δελφούς λογοτεχνικό έργο του Α. Σικελιανού (έμπνευση και συγκεκριμένες αναφορές), τις δελφικές εορτές και τη δελφική ιδέα ως εκφράσεις της γενικότερης φιλοσοφίας του ποιητή, την αναζήτηση ιστορικού υλικού από τις πρώτες δελφικές εορτές και τη σχεδιαστική αποτύπωση μνημείων, αγαλμάτων ή τοπίων αναφορικά με τον χώρο. Μπορεί να συνδυαστεί επίσης με εκπαιδευτικές επισκέψεις, πολιτιστικά προγράμματα και ομαδικές ερευνητικές δραστηριότητες. Βασίζεται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί διαθεματικά στα πεδία της Τοπικής Ιστορίας, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Αρχιτεκτονικής, της Γεωγραφίας, της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, των Καλλιτεχνικών και των ΤΠΕ.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
6 - 20
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/414
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Πολιτισμός και Γραμματολογία
Ιστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Θρησκεία
Γεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον > Κοινωνική ζωή και Πολιτισμός
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη > Πολιτισμική Ποικιλότητα- Πολιτιστική Κληρονομιά > Σύνδεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς με στοιχεία / υλι...
Θεατρική αγωγή > Δραστηριότητες
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > προγραμματισμένη διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > εμπειρική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΣΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ