Ιωαννης Ζαμπελιος
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για εικόνα, η οποία περιέχεται στο ετήσιο ημερολόγιο-περιοδικό Ποικίλη Στοά, που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Εικονίζεται ο Ιωάννης Ζαμπέλιος (1787-1856), Έλληνας δραματικός ποιητής. Ο Ζαμπέλιος γεννήθηκε στη Λευκάδα, όπου πέρασε τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια. Σπούδασε νομική και φιλοσοφία στην Ιταλία και μετά την επιστροφή του στη Λευκάδα εργάστηκε ως δικαστικός. Οι δύο μορφές που άσκησαν επίδραση στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του ήταν ο Ούγγο Φώσκολο, τον οποίο γνώρισε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιταλία, και ο Αδαμάντιος Κοραής, με τον οποίο ήρθε σε επαφή στο Παρίσι. Στην Ιταλία ο Ζαμπέλιος μυήθηκε στο πνεύμα του νεοκλασικισμού και της εθνικής έξαρσης, ενώ από τον Κοραή υιοθέτησε τη μέση οδό στο θέμα της γλώσσα. Το 1917 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή, Μέλη Ανακρεοντικά και ένα χρόνο αργότερα τον Τιμολέοντα. Στον Τιμολέοντα καθώς και στις επόμενες τραγωδίες του ο Ζαμπέλιος κινήθηκε στο πνεύμα του διδακτισμού του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Σύμφωνα με την Άννα Ταμπάκη, το έργο του τοποθετείται στη μετάβαση από τον προεπαναστατικό ελληνικό κλασικισμό στο ρομαντισμό της μετεπαναστατικής περιόδου. Σημαντική υπήρξε η συμβολή του στον αγώνα των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων κατακτητών, καθώς, ως μέλος της Φιλικής Εταιρείας, διεξήγαγε εράνους, ενίσχυσε πρόσφυγες που είχαν βρει καταφύγιο στα Επτάνησα και εφοδίασε με όπλα τους Λευκαδίτες προκειμένου να αγωνιστούν ενάντια στους Τούρκους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί ως αφόρμηση στο μάθημα της Ιστορίας, κατά τη διδασκαλία ενοτήτων για τη Φιλική Εταιρεία και το Νεοελληνικό Διαφωτισμό. Προτείνεται να εργαστούν οι μαθητές/τριες ομαδοσυνεργατικά και να γράψουν σελίδες ημερολογίου των μελών της Φιλικής Εταιρείας για τους σκοπούς και τη διάδοσή της, καθώς και για τις συνθήκες μύησής τους σε αυτήν. Επίσης, μπορούν να καταρτίσουν έναν κατάλογο με τους κυριότερους εκπροσώπους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και να καταγράψουν τα χαρακτηριστικά τους και τα σημαντικότερα έργα τους. Επιπρόσθετα, το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, κατά τη διδασκαλία έργων που ακολουθούν το ρεύμα του κλασικισμού. Προτείνεται οι μαθητές/τριες να καταγράψουν τα χαρακτηριστικά του κλασικισμού και να τα εντοπίσουν σε λογοτεχνικά έργα αντιπροσώπων του ρεύματος ή να τα αντιπαραβάλουν με χαρακτηριστικά του ρομαντισμού, για να κατανοήσουν τη μετάβαση στην επόμενη λογοτεχνική περίοδο. Επίσης, μπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο και να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του κλασικισμού σε έργα ζωγραφικής ή αρχιτεκτονικής και να δημιουργήσουν ένα βίντεο ή μια παρουσίαση με διαφάνειες με τα χαρακτηριστικά του ρεύματος, όπως αποτυπώνονται σε διαφορετικά είδη τέχνης.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4141
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Library & Information Center of the Univ. of Patras
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολιτικά και Ιδεολογικά Ζητήματα
Νεοελληνική Λογοτεχνία > Ρεύματα / Κινήματα > Κλασικισμός
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ