Η Πυλη του Αδριανου
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το χαρακτικό περιέχεται στο βιβλίο των James Stuart και Nicholas Revett, "Οι Αθηναικές Αρχαιότητες" (The Antiquities of Athens, 1794). Ο Στιούαρτ, αρχιτέκτονας και ζωγράφος κατέγραψε σε αυτό τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του στην Ελλάδα και ζωγράφισε αρκετούς πίνακες. Με το έργο του επηρέασε την αρχιτεκτονική της εποχής του, προβάλλοντας το ρεύμα του Νεοκλασικισμού. Στο συγκεκριμένο σχέδιο απεικονίζεται ένας κίονας από την πύλη του Αδριανού. Αναλυτικά φαίνονται: Στην εικ. 1. Οψη πεσσού με βάση και επίκρανο, στην εικ. 2. Η τομή του κιονοκράνου, στην εικ. 3. Η καμπύλη του άβακα του κιονόκρανου, στην εικ.4. Η τομή του επιστυλίου και των φατνωμάτων της οροφής του άνω τμήματος του μνημείου και τέλος, στην εικ. 5. Το ήμισυ του άνθους στην κορυφή του αετώματος. Η Πύλη του Αδριανού κτίστηκε προς τιμή του Ρωμαίου αυτοκράτορα κατά τη διαμονή του στην Αθήνα το 131 μ.Χ. Συνδυάζει τη Ρωμαϊκή αψίδα με το Ελληνικό αέτωμα και οι κίονες είναι κορινθιακού ρυθμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εικόνα αυτή είναι δυνατό να αξιοποιηθεί στο μάθημα της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αρχαιοελληνικής και τη ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής. Έμφαση μπορεί να δοθεί στη μορφή του κιονόκρανου και τα στοιχεία του αετώματος προκειμένου να γίνει σχετική συζήτηση για τον κορινθιακό ρυθμό. Ταυτόχρονα, κρίνεται σκόπιμο να ζητηθεί από τους μαθητές να παρατηρήσουν μορφές της αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής στα νεότερα κτίρια του 18ου -19ου αι. αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το ρεύμα του νεοκλασικισμού στην αρχιτεκτονική.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εικόνα JPEG (.jpg), 22,3 KB (22.846 byte)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/415
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) Ancient times (1100 B.C. - 4th century A.D.)Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Τέχνες (Αρχιτεκτονική, Κεραμική, Πλαστική, Ζωγραφι... Arts (Architecture, Ceramic Art, Plastic Art, Painting)Τέχνες (Αρχιτεκτονική, Κεραμική, Πλαστική, Ζωγραφι...
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Αρχιτεκτονική ArchitectureΑρχιτεκτονική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ