Άποψη της Αθηνας και Λυκαβηττος
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το ψηφιακό αντικείμενο αφορά μια φωτογραφία που χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα (1870) και ανήκει στο φωτογραφικό αρχείο του Felix Bonfils. Το κίνητρο της επίσκεψης του δημιουργού της στην Ακρόπολη, πιθανότητα ήταν οι αρχαιότητες της περιοχής. Όμως η επιλογή της λήψης μιας ακόμη φωτογραφίας με την πανοραμική θέα που προσέφερε ο χώρος, έδωσε τη δυνατότητα καταγραφής μιας σπάνιας εικόνας που προσφέρεται για την νοερή αναπαράσταση και ανασύνθεση της πρότερης μορφής της πόλης της Αθήνας. Η αποτύπωση του Λυκαβηττού και των γύρω λόφων που διακρίνονται στο βάθος αναδεικνύουν τη γεωμορφολογία της πόλης και τη θέση της στο αττικό τοπίο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης φωτογραφίας ως μέρος της τοπικής ιστορίας της Αθήνας μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές/τριες στην κατανόηση της σταδιακής αλλαγής που γνώρισε η πόλη, καθώς μεταμορφώθηκε από ένα μικρό χωριό απλωμένο γύρω από το βράχο της Ακρόπολης σε μια τεράστια μεγαλούπολη. Οι λεπτομέρειες της φωτογραφίας και ο εντοπισμός σημείων αναφοράς που παρέμειναν σταθερά μέσα στο χρόνο, όπως είναι τα μνημεία της αρχαιότητας, αλλά ο λόφος του Λυκαβηττού θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η αναζήτηση πληροφοριών γύρω από τον συγκεκριμένο λόφο και τον μύθο που τον συνδέει με την ιστορία της πόλης.
Παράλληλα το ίδιο ψηφιακό αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την εξοικείωση των μαθητών/τριών στη χρήση ενός χάρτη, την ανάγνωση του και τη συλλογή πληροφοριών, τον προσανατολισμό στο χώρο, τον εντοπισμό και περιγραφή συγκεκριμένων περιοχών σε αυτόν. Ειδικότερα η παρατήρηση του χάρτη της Αθήνας μπορεί να παρακινήσει τους μαθητές/τριες για αναζήτηση πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων όσον αφορά στη γεωμορφολογική θέση της πρωτεύουσας της Ελλάδας αλλά και στην ερμηνεία φαινομένων που έχουν σχέση με το ανάγλυφο της περιοχής, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η συσσώρευση του νέφους.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4185
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη (Μουσείο Μπενάκη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΕΚΔΟΣΗ
γύρω στα 1870 μ.χ. (final)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Δημογραφία και μετακινήσεις πληθυσμών
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη > Ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων και νησιωτι... > Αστικοποίηση
Γεωγραφία - Γεωλογία > Χάρτες > Στοιχεία χάρτη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > εμπειρική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΕΛΠΙΣ ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΟΣΔΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Μουσείο Μπενάκη
εκδότης: Μουσείο Μπενάκη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ