Μιστριωτης Γεωργιος
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τσιγκογραφία της υπογραφής του Γεωργίου Μιστριώτη. Ο Γ. Μιστριώτης γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1840 και πέθανε το 1916. Ήταν μια μεγάλη μορφή των γραμμάτων, πολυγραφότατος και υπέρμαχος της καθαρεύουσας. Παράλληλα υπήρξε ευεργέτης της Τρίπολης, αφού δώρησε τη μεγάλη του περιουσία για την ίδρυση και λειτουργία κοινωφελών ιδρυμάτων στην πόλη. Σπούδασε Φιλολογικές επιστήμες στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια με υποτροφία του Ελληνικού Κράτους πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας όπου περατώνει τη διδακτορική του διατριβή. Το 1868 ανακηρύσσεται υφηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου διαγράφει μια λαμπρή πορεία. Γίνεται τακτικός καθηγητής και παραμένει στη θέση αυτή μέχρι το θάνατο του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Στη διάρκεια της εξάχρονης φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές θα πρέπει κάποια στιγμή να πληροφορηθούν για την Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, είτε με αφορμή κάποιο κείμενο που διδάσκεται στο γλωσσικό μάθημα, είτε μέσα στο πλαίσιο της θεματικής του εγχειριδίου για τη διδασκαλία της Γλώσσας. Ο φιλόλογος θα πρέπει να αφιερώσει κάποιο δίωρο (ακόμα και υπό τύπον διδακτικού σεναρίου), για να εξηγήσει στους μαθητές του την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Στο πλαίσιο αυτό η αναφορά στον Γεώργιο Μιστριώτη είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς είναι ένας από τους λίγους υπέρμαχους της καθαρεύουσας με ιδιαίτερο κύρος και σημαντικό έργο. Καθώς το έργο του Μιστριώτη εκτείνεται και σε άλλους τομείς που σχετίζονται με τις φιλολογικές σπουδές (Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, αρχαίο ελληνικό δράμα, δραματουργία, αναστηλώσεις αρχαίων θεάτρων, κλπ,) η αναφορά σε αυτόν μπορεί να γίνει και στο πλαίσιο διαθεματικών προγραμμάτων (πολιτιστικών, Τοπικής Ιστορίας, κλπ) ή Ερευνητικών Εργασιών -Project. Συνοψίζοντας, προτείνεται η εξέταση της προσωπικόητας και του έργου του Μιστριώτη αναφορικά με: α) το Γλωσσικό Ζήτημα και τα Ορεστειακά β) τον ρόλο του στην αναβίωση του αρχαίου δράματος και την αναστήλωση των αρχαίων θεάτρων γ) το ρόλο του στην Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δ) τη δράση του ως χορηγού της γεννέτειράς του Τρίπολης.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4262
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Γλωσσικές ποικιλίες > Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Γραμματειακά γένη > Δραματική ποίηση
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΑΜΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ