Αδαμαντιος Κοραης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Αδαμάντιος Κοραής γεννήθηκε στη Σμύρνη στις 27 Απριλίου του 1748, υπήρξε ο μεγαλύτερος φιλόλογος της νεότερης Ελλάδας, εξέδωσε 66 τόμους βιβλίων. Ο ίδιος επεδίωκε ουσιαστικά μια μεταρρύθμιση βασισμένη στην επιμόρφωση των υπόδουλων Ελλήνων. Ο Αδαμάντιος Κοραής είχε επηρεασθεί αισθητά από το κίνημα του διαφωτισμού και του προτεσταντισμού. Κατέθεσε προτάσεις για την παιδεία για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τα εγχειρίδια και τις μεθόδους της διδασκαλίας και κυρίως την γλώσσα, που ήταν το βασικό μέλημα των λογίων κατά την περίοδο του Διαφωτισμού.Ο προβληματισμός του κάλυπτε διάφορες πτυχές της εκπαίδευσης, όπως την οργάνωση και τη λειτουργία των σχολείων, τις μεθόδους διδασκαλίας, τη διδακτέα ύλη και τα σχολικά βιβλία, την κατάρτιση διδασκάλων και την εκπαίδευση των μαθητών. Ο Κοραής έζησε τη Γαλλική Επανάσταση και την απήχησή της στην Ελλάδα. Σε επιστολή του στα τέλη του 1814, έγραφε, «Δεν έμεινεν αμφιβολία, ότι έφθασε και των Γραικών ο καλός καιρός, και έφθασε με τόσην ορμήν ώστε καμία δύναμις ανθρώπινος δεν είναι πλέον καλή να μας οπισθοποδίση». Η μαρμάρινη προτομή του κοσμεί το Λύκειο της Χίου, το οποίο κληρονόμησε την βιβλιοθήκη του, ενώ άγαλμα του υπάρχει και έξω από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου στην Αθήνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το πορτραίτο του Αδαμάντιου Κοραή, είναι μια λιθογραφία και ανήκει στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη. Προτείνεται οι μαθητές στο μάθημα των Εικαστικών, στη Β' Γυμνασίου, να κάνουν οπτική ανάλυση στο χαρακτικό, ως προς το σχέδιο και τη γραφή του καλλιτέχνη, τη τεχνική της χαρακτικής που έχει χρησιμοποιήσει, αλλά και να συζητήσουν για τις τεχνικές χάραξης, τη σημασία των αντιτύπων και της τυπογραφίας. Επίσης, είναι σημαντικό οι μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία του πορτραίτου και την ιστορία του από την αρχαιότητα έως σήμερα. Στη Γ' Γυμνασίου οι μαθητές στο μάθημα της Ιστορίας, προτείνεται να διερευνήσουν και να κατανοήσουν τη θρησκευτική μεταρρύθμιση, τον προτεσταντισμό, το διαφωτισμό και τις πολιτικές οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις από το 15ο ως το 18ο αι., τις εξελίξεις στα Γράμματα, τις Επιστήμες και τις Τέχνες κατά το 17ο και 18ο αιώνα, αλλά και τον ελληνισμό υπό Βενετική και Οθωμανική κυριαρχία. Στην Α' τάξη του καλλιτεχνικού Λυκείου, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικός/ού, θα μπορούσαν να διερευνήσουν τις τεχνικές της χαρακτικής τέχνης. Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη Στ' Δημοτικού, στο μάθημα της Ιστορίας, προτείνεται να διερευνήσουν πρόσωπα Ελλήνων που έχουν προσφέρει στην απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4334
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) Modern period (up to the 18th century A.D.)Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) > Πολεμικά γεγονότα War eventsΠολεμικά γεγονότα
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) Modern period (up to the 18th century A.D.)Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) > Ηγετικές προσωπικότητες Leading personalitiesΗγετικές προσωπικότητες
Νεοελληνική Λογοτεχνία Modern Greek LiteratureΝεοελληνική Λογοτεχνία > Ρεύματα / Κινήματα Streams / MovementsΡεύματα / Κινήματα > Κλασικισμός ClassicismΚλασικισμός
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > προγραμματισμένη διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΟΥΡΣΕΛΑ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ