Η δραση και το εργο του Δημητριου Μαρουλη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
To κείμενο με τίτλο ‘Η παιδεία εν Σέρραις: Η δράσις και το έργον του Δημητρίου Μαρούλη’ (1938), του Αθανασίου Αργυρού, έχει εκδοθεί από την Εφημερίδα ‘Εμπρός’ των Σερρών. Πρόκειται για διάλεξη σε απλή καθαρεύουσα, ‘δοθείσα εν Σέρραις την 3ην Απριλίου 1938 εις το κινηματοθέατρον ΄Κρόνιον΄. Η έκδοση, συνολικής έκτασης 20 σελίδων, εμπεριέχει σύντομο εισαγωγικό σημείωμα του ιδιοκτήτη και διευθυντή της εφημερίδας Π. Πιέρρου με τίτλο ΄Ολίγαι λέξεις επί της εκδόσεως’, με το οποίο αιτιολογείται η απόφαση για την έκδοση της διάλεξης, επειδή η ομιλία αποτελεί ‘κειμήλιο για κάθε παιδαγωγό και Σερραίο΄. Η διάλεξη του Α. Αργυρού περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία, αναφορές στις σπουδές, τις παιδαγωγικές απόψεις και την εκπαιδευτική δράση του παιδαγωγού και δασκάλου Δ. Μαρούλη (1870-1885), αλλά και στη γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στις Σέρρες κατά τον 19ο αιώνα στον χώρο της παιδείας. Ειδικότερα, ο εισηγητής κάνει λόγο για τους τύπους σχολείων που λειτουργούσαν στην πόλη από τον 17ο αιώνα, εξαίρει την παιδευτική δράση και την επίδραση που άσκησε στους μαθητές του και στην κοινωνία των Σερρών ο Δ. Μαρούλης ως διευθυντής του Ανώτατου Ελληνικού Σχολείου και επαινεί την πρωτοβουλία του για την ίδρυση του Διδασκαλείου, ιδρύματος για την εκπαίδευση των δασκάλων και το καινοτόμο Πρόγραμμα Σπουδών που εισηγήθηκε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί σε μαθητοκεντρικές δραστηριότητες σχετικές με τη μελέτη των μακροδομικών χαρακτηριστικών του προσχεδιασμένου προφορικού λόγου και της διάλεξης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων οι μαθητές θα κατανοήσουν ότι τα κειμενικά είδη ως κοινωνικά δημιουργήματα δεν έχουν αυστηρά καθορισμένα όρια και έτσι στο ίδιο κείμενο μπορούν να συνυπάρχουν η προφορικότητα και η γραπτότητα, η αναφορά και η επιχειρηματολογία κ. ά. Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το εισαγωγικό σημείωμα, όπου οι μαθητές μπορούν να σχολιάσουν το ύφος, τα γλωσσικά μέσα που επιλέγει ο συντάκτης, την επιχειρηματολογία που επιλέγει κ. ά. Αντίστοιχα, το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί είτε από ερευνητές στο πλαίσιο εργασιών σχετικών με την Ιστορία της Εκπαίδευσης είτε από διδάσκοντες και μαθητές στο πλαίσιο της Τοπικής Ιστορίας σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες σχετικές με την εκπαίδευση στην πόλη των Σερρών κατά τον 19ο αιώνα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4346
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικοί τύποι > Επιχειρηματολογία
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: Αργυρός, Αθανάσιος, Αργυρός, Αθανάσιος
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΚΑ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
εκδότης: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ