Καφεποτειο στην Τουρκια
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η εικόνα με τίτλο ‘Dans un café a Scutari’ (1883) βρίσκεται δημοσιευμένη στο έργο του Edmondo De Amicis, ‘Constantinople ouvrage traduit de l’Italien…, et illustré de 183 dessins pris sur nature par C. Biseo, Παρίσι, Hachette'. Ο γνωστός συγγραφέας και δημοσιογράφος ταξίδεψε σε πολλές χώρες και εξέδωσε τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις από διάφορες πόλεις μεταξύ των οποίων είναι και αυτές από την Κωνσταντινούπολη. Στο συγκεκριμένο έργο ο συγγραφέας πέτυχε να αποδώσει εικαστικά και ρεαλιστικά εικόνες από την καθημερινή ζωή του 19ου αιώνα, το παζάρι, τα μνημεία, τα παλάτια, αλλά και την πολυπολιτισμικότητα της Πόλης, με τη βοήθεια και της εικονογράφησης του C. Biseo. Στη συγκεκριμένη εικόνα ενός καφεποτείου στο Σκούταρι παρατηρούμε τρεις επιμέρους σκηνές που αναπαριστούν άνδρες με τη χαρακτηριστική ενδυμασία της εποχής, να κουρεύονται, να καπνίζουν ναργιλέ και να παίζουν ζάρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί σε μαθητοκεντρικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μελέτη της ενδυμασίας και της καθημερινής ζωής και ιδιαίτερα των χώρων συγκέντρωσης των ανδρών στην Τουρκία του 19ου αιώνα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας τού μαθήματος της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Αντίστοιχα, η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί και σε διαθεματικές δραστηριότητες που αφορούν τη σύγκριση του τρόπου ζωής ανδρών – γυναικών στο παρελθόν αλλά και στο παρόν και να αποτελέσει αφορμή για πρόκληση συζήτησης σχετικά με την απαγόρευση επίσκεψης γυναικών σε συγκεκριμένους χώρους, τους λόγους αυτής της απαγόρευσης, την ισχύ τους στις σύγχρονες κοινωνίες κ.ά. Εξίσου σημαντική πτυχή μελέτης αποτελεί και η διερεύνηση της πολλαπλής λειτουργίας (αναψυχή, κοινωνική συναναστροφή, κ.ά.) των δημόσιων χώρων, αλλά και η εξέλιξη αυτής της λειτουργίας από το παρελθόν μέχρι και σήμερα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4348
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Κοινωνία και καθημερινή ζωή Society and everyday lifeΚοινωνία και καθημερινή ζωή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΚΑ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ