Αντιποινα των Γερμανων στο Ζαγορι
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ασπρόμαυρο αρνητικό – φωτογραφία του 1941-1942 που παρουσιάζει καταστροφικά αντίποινα στο Ζαγόρι, από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Οι Γερμανοί εφάρμοσαν ένα προμελετημένο σχέδιο προκειμένου να κάμψουν το ηθικό του ελληνικού πληθυσμού: τη θεωρία των αντιποίνων, με βάση την οποία για κάθε απώλεια δικών τους σε μια μάχη ή σε ενέδρα των ανταρτών πυρπολούσαν τα πλησιέστερα χωριά. Η φωτογραφία του Κ. Μπαλάφα παρουσιάζει την εικόνα της έρημης γης σε μια περιοχή του Ζαγορίου. Οι Γερμανοί πυρπόλησαν για αντίποινα το χωριό και άφησαν πίσω τους γκρεμίσματα, ερείπια και καμένη γη. Το χωριό τώρα μοιάζει ακατοίκητο. Η κατοχή είναι μια από τις συγκλονιστικότερες περιόδους της ελληνικής ιστορίας, επέφερε τεράστια δεινά στον ελληνικό λαό και προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές που δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Πολλαπλή μπορεί να είναι η αξιοποίηση του Μ.Α. όπως στα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής για να γνωρίσουν οι μαθητές την ασπρόμαυρη φωτογραφία, τη λήψη με φιλμ, αλλά και το έργο του φωτογράφου, στην ιστορία να μελετήσουν τις δράσεις αντίστασης του Ελληνικού λαού, τα πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα που τους κινητοποιούσαν, αλλά και την καθημερινή ζωή τους και την πολεμική ρουτίνα που βίωναν από τα αντίποινα των γερμανικών δυνάμεων κατοχής. Στη γεωγραφία να διερευνήσουν το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής του Ζαγορίου όπου έλαβαν χώρα αυτά τα γεγονότα, στη Νεοελληνική Λογοτεχνία να αναζητήσουν γλωσσικά κείμενα, ποιήματα, τραγούδια αφιερωμένα στην ιστορία και τη ζωή των κατοίκων του Ζαγορίου κατά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισαν με την αντίστασή τους στην ιστορία της Ελλάδας. Οι μαθητές με την αξιοποίηση του Μ.Α. ασκούνται στην παρατήρηση της εικόνας, εξοικειώνονται με τα πολυτροπικά κείμενα, μελετούν τη σημαντικότητα της φωτογραφίας στις εικαστικές τέχνες και αντλούν ιστορικές, πολιτιστικές πληροφορίες, αλλά και πληροφορίες για τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής αυτών των ανθρώπων στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, τις απώλειες που έζησαν και τις θυσίες που έκαναν προσμένοντας την ελευθερία. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής μάθησης. Εναλλακτικά, μπορεί να κάνει επίδειξη με στόχο να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και να προκαλέσει συζήτηση στην τάξη. Στη συνέχεια, μπορεί να αναθέσει στους μαθητές συνεργατικές εργασίες που απαιτούν την αναζήτηση πρόσθετου υλικού και πληροφοριών από πηγές στο διαδίκτυο, προκειμένου να μπορούν να αξιολογήσουν τις γνώσεις που αποκτούν και τα συμπεράσματα που εξάγουν κατά την παρατήρηση ιστορικών φωτογραφιών.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4425
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη (Μουσείο Μπενάκη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Πολεμικά γεγονότα
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Δημογραφία και μετακινήσεις πληθυσμών
Εικαστικά > Visual Arts and Technology
Νεοελληνική Λογοτεχνία > Θέματα > Ιστορία
Γεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον > Ανάπτυξη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Μουσείο Μπενάκη
εκδότης: Μουσείο Μπενάκη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ