«Σιδηροδρομος του Λαυριου», αρθρο (1883)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το άρθρο με τίτλο «Σιδηρόδρομος Λαυρίου» στην πολιτικοσατυρική εφημερίδα "Μη Χάνεσαι" του Βλάση Γαβριληλίδη αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο, επίκαιρο γεγονός, που θα επηρεάσει την κοινωνική ζωή και εξέλιξη, τη σιδηροδρομική σύνδεση του ιστορικού Λαυρίου με την πόλη των Αθηνών. Το άρθρο φέρει τίτλο και έχει ως βασικό σκοπό να πείσει για τη σπουδαιότητα της σιδηροδρομικής γραμμής, που θα συνδέει το Λαύριο με την Αθήνα. Ακολουθώντας την τυπική, τριμερή δομή του άρθρου, στον πρόλογο ο αρθρογράφος υπενθυμίζει πως το ιστορικό Λαύριο α) με τον ορυκτό του πλούτο παρείχε τροφή και εργασία σε κάθε «φίλεργον ύπαρξιν» β) ήταν η περιοχή όπου παρουσιάστηκαν τα πρώτα βιομηχανικά βήματα της Ελλάδας εισάγοντας «άπαντας τους νεωτερισμούς της τέχνης και αμιλλώμενον με τα επιφανέστερα της Ευρώπης εργοστάσια» και επισημαίνει πως τώρα (1883) θα προσφέρει στον πολιτισμό ενώνοντας σιδηροδρομικά την Αθήνα με τα περίχωρά της. Στη συνέχεια, στο κύριο μέρος του άρθρου, υπογραμμίζει πως η ιδέα της σιδηροδρομικής σύνδεσης Λαυρίου – Αθήνας ανήκει στους διευθύνοντες την Εταιρεία των Μεταλλουργείων του Λαυρίου και επισημαίνει πως η σιδηροδρομική σύνδεση θα λύσει το πρόβλημα «των φοβερών ενοικίων», καθώς θα ιδρυθούν προάστια, όπου θα μεταναστεύσει η μεσαία τάξη «εκλέγουσα καθαρώτερον αέρα, μείζονα ευρυχωρίαν και πλείονα ευθηνίαν», και προεικάζει την ανάπτυξη της διά ξηράς συγκοινωνίας του Λαυρίου υπενθυμίζοντας την αποτυχία της «διά θαλάσσης» σύνδεσης με «εν και μόνον μικρόν ατμόπλοιον, το φερώνυμον Λαύριον». Ακολουθεί η περιγραφή της διαδρομής του σιδηροδρόμου με αφετηρία τον Λιμένα Ερμαστηρίου και τέρμα τα Πατήσια της Αθήνας. Δίνονται όλοι οι ενδιάμεσοι σταθμοί και σημειώνει με έμφαση «δεν ήτο ποτέ δυνατόν να φαντασθώμεν οι Αθηναίοι δροσερωτέραν, ευαερωτέραν και γραφικωτέραν συγκοινωνίαν». Στον επίλογο ο αρθρογράφος διατυπώνει με απόλυτη σαφήνεια τη θέση του «είμεθα υποστηρικταί θερμοί ενθουσιώδεις των ευεργετικών επιχειρήσεων» και μια τέτοια επιχείρηση θεωρεί πως είναι ο μελλοντικός σιδηρόδρομος του Λαυρίου. Το άρθρο με λόγο υποδειγματικό απευθύνεται στη λογική και το συναίσθημα του αναγνώστη προκαλώντας τον να γνωρίσει και να επεξεργαστεί το θέμα με κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική προοπτική.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το άρθρο μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά: Α) στην Ιστορία.Το άρθρο εντάσσεται σε φύλλο εργασίας και συνοδεύεται με ερωτήσεις όπως: γιατί το «ιστορικόν» Λαύριο φέρεται «ως αναπτύξαν την βιομηχανίαν εν Ελλάδι» και «αμιλλώμενον με τα επιφανέστερα της Ευρώπης εργοστάσια»; Ποιοι είχαν την ιδέα για τη σιδηροδρομική ένωση του Λαυρίου με την Αθήνα και γιατί; Τι σήμαινε αυτή η σιδηροδρομική γραμμή για την Αθήνα, το Λαύριο, τα περίχωρα; Εντάσσεται και πώς στο οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης που προσπαθεί να χαράξει την πορεία του ελληνικού κράτους προς τον εκσυγχρονισμό; Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χάρτη με την αφετηρία, το τέλος και τους ενδιάμεσους σταθμούς της γραμμής του σιδηροδρόμου; Ποιο το φυσικό περιβάλλον το οποίο θα διέσχιζε ο σιδηρόδρομος; με στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την οικονομική κατάσταση του ελληνικού κράτους και την πολιτική, που η κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη ακολουθούσε, προκειμένου το ελληνικό κράτος να οργανωθεί και να εκσυγχρονιστεί.Β) σε μια ερευνητική εργασία Τοπικής Ιστορίας. Έχοντας υπόψη πως η μέθοδος της σχολικής, ιστορικής έρευνας έχει ως στόχο την καλλιέργεια διατύπωσης ιστορικού λόγου και κριτικού τρόπου σκέψης, εντασσόμενη στη γενική ή την τοπική ιστορία, οι μαθητές με την εφαρμογή της ενισχύουν την ιστορική τους σκέψη, αισθητοποιούν και συγκεκριμενοποιούν περισσότερο το ιστορικό μάθημα με την επιτόπια έρευνα αναζητώντας κάθε μορφής ιστορική μαρτυρία και επιχειρούν να αξιοποιήσουν κάθε ίχνος που άφησε η ανθρώπινη δραστηριότητα στο παρελθόν στο συγκεκριμένο τόπο. Κατά συνέπεια το άρθρο «Σιδηρόδρομος Λαυρίου» μπορεί να αποτελέσει την εισαγωγή για μια ερευνητική εργασία Τοπικής Ιστορίας με θέμα «Το Λαύριο και ο σιδηρόδρομος του ως σταυροδρόμι πολιτισμού». Στην ερευνητική εργασία οι μαθητές αφού χωριστούν σε ομάδες συνεργάζονται και διερευνούν τις ενότητες: η Ιστορία του Λαυρίου, το μεταλλευτικό Λαύριο του 19ου και 20ου αιώνα, ο σιδηρόδρομος του Λαυρίου, παρελθόν και παρόν. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει και προτείνει βιβλιογραφία, δικτυογραφία, ντοκιμαντέρ και με τις δραστηριότητες, που θέτει, επιδιώκει οι μαθητές να προσεγγίσουν γνωστικά την ιστορία του Λαυρίου, να ενισχύουν την τοπική συλλογική μνήμη τους, να γνωρίσουν τα διαχρονικά προβλήματα και τα ειδικά χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας, να αντιληφτούν την τοπική ιδιαιτερότητα, ως πολύτιμο παράγοντα του πολιτισμικού πλούτου της πατρίδας και να συνδέσουν την τοπική ιστορία του Λαυρίου με την γενικότερη ιστορική πορεία της Ελλάδας.Γ) στη Νεοελληνική Γλώσσα. Το άρθρο συνοδεύεται με το παρακάτω ενδεικτικό φύλλο εργασίας: Αφού διαβάσετε προσεκτικά το άρθρο «Σιδηρόδρομος του Λαυρίου» να απαντήσετε στις ερωτήσεις: α) ποιο είναι το θέμα που απασχολεί τον συντάκτη του άρθρου; Ποια είναι η θέση που διατυπώνει; β) να προσδιορίσετε τους τρόπους πειθούς που χρησιμοποιεί ο αρθρογράφος, για να πείσει με επιχειρήματα και τεκμηριωμένο λόγο για τη θέση του, γ) να εντοπίσετε τη δομή του άρθρου, δ) η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο αρθρογράφος και το ύφος του άρθρου συντελούν στην επίτευξη του σκοπού του; και ε) να σχολιάσετε τον επίλογο του άρθρου « Το καθ’ ημάς …. τον μέλλοντα σιδηρόδρομον Λαυρίου» σε ένα κείμενο σχόλιο (περίπου 150 λέξεων). Στόχος του φύλλου εργασίας που συνοδεύει το κείμενο είναι να γνωρίσουν οι μαθητές ως κειμενικό είδος το άρθρο (τριμερής δομή, τίτλος, γλώσσα, ύφος) και να μπορούν να διατυπώσουν την άποψή τους ακολουθώντας τη δομή, τη γλώσσα και το ύφος που αρμόζει σε ένα επίκαιρο άρθρο, γενικού ενδιαφέροντος.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
15 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4436
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ιστότοπος Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Παν/μίου Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Economy
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Κοινωνία και καθημερινή ζωή
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη > Ειδησεογραφικά κείμενα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός πρωτότυπου έργου: [Ανωνύμως]
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΤΣΑΚΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ