Χαρτης της Μικρας Ασιας
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για εικόνα σε βιβλίο του 1801 που απεικονίζει το γεωφυσικό χάρτη της Μικράς Ασίας. Στο χάρτη καταγράφονται οι οροσειρές της περιοχής, τα όρια με τα γειτονικά κράτη αλλά και τα εσωτερικά όρια των γεωγραφικών διαμερισμάτων στα οποία ήταν δομημένη η Οθωμανική αυτοκρατορία προκειμένου να διοικείται αποτελεσματικά. Διαγράφονται τα ποτάμια που διασχίζουν την περιοχή αλλά και οι σημαντικότεροι οικισμοί. Στο χάρτη υπάρχει το νησί της Κύπρου, αλλά και αρκετά από τα νησιά του Αιγαίου πελάγους και τμήμα της Κρήτης. Επίσης αποτυπώνονται τα θαλάσσια σύνορα της περιοχής: η Μαύρη θάλασσα στο βορρά, η Μεσόγειος στο νότο και το Αιγαίο πέλαγος στα δυτικά. Ο χάρτης είναι δομημένος πάνω στο σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων, των Μεσημβρινών και των Παραλλήλων και απεικονίζει τη θέση των γεωγραφικών τόπων με ακρίβεια. Διαθέτει τα βασικά δεδομένα της ταυτότητάς του, δηλαδή τίτλο, κλίμακα και υπόμνημα γεγονός που αυξάνει την αξιοπιστία του εγγράφου. Πρόκειται για έργο του OLIVIER, Guillaume Antoine, με τίτλο: Atlas pour servir au Voyage dans l'Empire Othoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la République και έχει εκδοθεί στο Παρίσι το 1801.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Πολλαπλή μπορεί να είναι η αξιοποίηση του Μ.Α. όπως στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής για να γνωρίσουν οι μαθητές την τεχνοτροπία της γκραβούρας, αλλά και το έργο των περιηγητών της εποχής των αρχών του 19ου αι., οι οποίοι αποτύπωναν στα έργα τους με γλαφυρότητα και λεπτομέρεια ότι κινητοποιούσε το ενδιαφέρον τους, κι έτσι βοηθούσαν στη διάδοση ιστορικών και πολιτιστικών πληροφοριών σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν και να απολαύσουν άλλους τόπους και διαφορετικές κουλτούρες. Στην γεωγραφία για να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν οι μεγαλύτεροι μαθητές στην τεχνοτροπία της χαρτογράφησης γεωφυσικού χάρτη περιοχής με τη χρήση κλίμακας κατά το 18ο και 19ο αι., το σημαντικό έργο που επιτελούσε και την αποτελεσματικότητά της σε σχέση με την τεχνολογία της εποχής. Παράλληλα οι μαθητές ανάλογα με τη βαθμίδα φοίτησης μπορούν να μελετήσουν και να εμβαθύνουν στη συγκριτική παρατήρηση χαρτών σε σχέση με τη σύγχρονη εποχή, κατανοώντας έτσι το ρόλο της τεχνολογίας στην εξέλιξη του σχεδιασμού και της απεικόνισης γεωφυσικών χαρτών. Στη Νεοελληνική Λογοτεχνία να μελετήσουν κείμενα σχετικά με την Οθωμανική αυτοκρατορία κατά την αναφερόμενη περίοδο ή να μελετήσουν κείμενα συγγραφέων ταξιδιωτικής λογοτεχνίας και να ερευνήσουν το ρόλο που αυτή διαδραμάτισε, αλλά και τις αιτίες που συνέβαλλαν στην ανάπτυξή της. Στην Ιστορία να μελετήσουν τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στην περιοχή και να γνωρίσουν την τοπική ιστορία του της Μικράς Ασίας. Οι μαθητές με την αξιοποίηση του Μ.Α. ασκούνται στην παρατήρηση της εικόνας, εξοικειώνονται με τα πολυτροπικά κείμενα, μελετούν τη σημαντικότητα της γκραβούρας στις εικαστικές τέχνες και αντλούν ιστορικές και πολιτιστικές πληροφορίες για τη Μικρά Ασία, αλλά και γενικότερα για τη γεωμορφολογία της περιοχής όπως αποτυπωνόταν στους χάρτες πριν από 200 χρόνια. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής μάθησης. Εναλλακτικά, μπορεί να κάνει επίδειξη με στόχο να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και να προκαλέσει συζήτηση στην τάξη. Στη συνέχεια, μπορεί να αναθέσει στους μαθητές συνεργατικές εργασίες που απαιτούν την αναζήτηση πρόσθετου υλικού και πληροφοριών από πηγές στο διαδίκτυο, προκειμένου να μπορούν να αξιολογήσουν τις γνώσεις που αποκτούν και τα συμπεράσματα που εξάγουν κατά την παρατήρηση χαρτών.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4503
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Χάρτες MapsΧάρτες > Χαρτογραφικές προβολές Map projectionsΧαρτογραφικές προβολές
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τεχνολογία και επιστήμη Technology and scienceΤεχνολογία και επιστήμη
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Φυσικό περιβάλλον Natural environmentΦυσικό περιβάλλον > Δισδιάστατες και Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις 2D and 3D representationsΔισδιάστατες και Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις
Νεοελληνική Λογοτεχνία Modern Greek LiteratureΝεοελληνική Λογοτεχνία > Λογοτεχνικά γένη και είδη Literary genres and typesΛογοτεχνικά γένη και είδη > Ταξιδιωτική λογοτεχνία Travel literatureΤαξιδιωτική λογοτεχνία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ