Ανεμομυλοι: Κρητη, 1945-1947
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η ασπρόμαυρη φωτογραφία με τους ανεμόμυλους από την Κρήτη είναι της Βούλας Παπαϊωάννου (Λάρισα 1898-Αθήνα 1990) μεταξύ 1945-1947. Η Βούλα Παπαϊωάννου μετά την απελευθέρωση περιηγήθηκε στη ρημαγμένη ελληνική ύπαιθρο και κατέγραψε τις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης των κατοίκων της. Η συγκεκριμένη φωτογραφία με τους ανεμόμυλους αποτυπώνει μια περιοχή, πιθανότατα στο οροπέδιο του Λασιθίου στην Κρήτη, με πλήθος ανεμόμυλων. Διακρίνεται ένας εργαζόμενος, πιθανόν συντηρητής των ανεμόμυλων, να σκαρφαλώνει πάνω σε έναν από αυτούς. Η ανάγκη για την συλλογή ενέργειας οδήγησε τους ανθρώπους να εκμεταλλευτούν τη δύναμη της φύσης και έτσι δημιούργησαν τους ανεμόμυλους. Η Ελλάδα με τα πολλά νησιά είναι προνομιακός χώρος για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας. Η εμφάνιση των ανεμόμυλων, για την άλεση σιτηρών, στον ελλαδικό χώρο έγινε τον 12ο και 13ο αιώνα μ.Χ. στη Ρόδο, την Κρήτη και στον υπόλοιπο νησιωτικό χώρο. Σήμερα οι περισσότεροι είναι ερειπωμένοι και μόνον μερικοί από αυτούς έχουν ανακατασκευαστεί και αξιοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η φωτογραφία μπορεί να αξιοποιηθεί για να εισαχθούν οι μαθητές στην ανάγκη του ανθρώπου να εκμεταλλεύεται τη δύναμη της φύσης προκειμένου να επιλύει προβλήματα της καθημερινής του ζωής. Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας, ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, αποτελεί ιδιαίτερα σήμερα αίτημα κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για την αειφόρο ανάπτυξη. Μπορεί επίσης να τεθεί το ερώτημα στους μαθητές τι γινόταν σε περιοχές που δεν υπήρχε δυνατότητα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας και ποια δύναμη της φύσης θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι κάτοικοι. Οι μαθητές μπορούν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών να κατασκευάσουν έναν μικρό ανεμόμυλο και να τον θέσουν σε λειτουργία.
Σε πολλά νησιά οι ανεμόμυλοι αποτελούν στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Αρκετοί από αυτούς έχουν συντηρηθεί και αξιοποιούνται με διάφορους τρόπους. Οι μαθητές θα μπορούσαν να αναζητήσουν τρόπους αξιοποίησης των παλιών ανεμόμυλων που έχουν επισκευαστεί, αλλά και να προτείνουν νέους τρόπους εκμετάλλευσής τους.
Με αφορμή την φωτογραφία οι μαθητές καλούνται να διηγηθούν και να γράψουν την ιστορία ενός ανεμόμυλου. Θα μπορούσε ο ίδιος ο ανεμόμυλος να διηγείται την ιστορία του.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4531
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη (Μουσείο Μπενάκη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Environmental Education/Education for Sustainable DevelopmentΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη > Ενεργειακό ζήτημα - Οικολογικό / Ενεργειακό αποτύπ... Energy issue - Ecological / Energy FootprintΕνεργειακό ζήτημα - Οικολογικό / Ενεργειακό αποτύπ... > Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Renewable energy sourcesΑνανεώσιμες πηγές ενέργειας
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Environmental Education/Education for Sustainable DevelopmentΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη > Πολιτισμική Ποικιλότητα- Πολιτιστική Κληρονομιά Cultural Diversity - Cultural HeritageΠολιτισμική Ποικιλότητα- Πολιτιστική Κληρονομιά > Σύνδεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς με στοιχεία / υλι... Linking Cultural Heritage with environmental components / materialsΣύνδεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς με στοιχεία / υλι...
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικά είδη Text genresΚειμενικά είδη > Αφηγηματικά είδη Types of NarrativeΑφηγηματικά είδη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > προγραμματισμένη διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
εποικοδομητισμός > μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
συναισθηματικός > να διαμορφώνουν και να ακολουθούν ένα σύστημα αξιών
ψυχοκινητικός > να μιμούνται και να προσπαθούν
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Μουσείο Μπενάκη
εκδότης: Μουσείο Μπενάκη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ