Έλληνας αρχιεπισκοπος
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για μια έγχρωμη λιθογραφία του 1828 που ανήκει στη συλλογή του Otto Magnus von Stackelberg. Απεικονίζει έναν Έλληνα αρχιεπίσκοπο, ντυμένο σύμφωνα με τον κανονισμό της εκκλησίας.Το παρόν μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει υλικό για τη μελέτη και την κατανόηση του ρόλου της Εκκλησίας κατά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους, καθώς και για τη μελέτη των ανθρώπινων τύπων με ενδυμασίες. Η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Ιστορίας, των Θρησκευτικών και της Νεοελληνικής Γλώσσας στη θεματική, τη σχετική με την ενδυμασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Στο μάθημα της Ιστορίας ο εκπαιδευτικός με αφορμή την εικόνα μπορεί να αναθέσει μια δραστηριότητα. Ο εκπαιδευτικός δίνει την άσκηση σε σχήμα άστρου ώστε οι μαθητές να συνθέσουν το δικό τους σύντομο γραπτό ιστορικό λόγο και να κληθούν να τον αναπαράγουν προφορικά παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης τους στην ολομέλεια της τάξης. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες αναζητούν πληροφορίες για τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς που συντελούνται από τα μέσα του 18ου ως τις αρχές του 19ου αιώνα (Εκκλησία, Φαναριώτες, προεστοί, έμποροι και καραβοκύρηδες, κλέφτες, αρματολοί, αγρότες, απασχολούμενοι στο εμπόριο και ναύτες) και ερευνούν ποιες από τις ομάδες αυτές συμμετείχαν στην ελληνική επανάσταση του 1821. Στο μάθημα των Θρησκευτικών η εικόνα ως εποπτικό μέσο μπορεί να αποτελέσει πηγή πληροφοριών για τη μελέτη του ρόλου της Εκκλησίας κατά την Τουρκοκρατία. Τέλος, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Α΄ Λυκείου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει την εικόνα ως αφόρμηση για να διδάξει την ενότητα που έχει ως θέμα την ενδυμασία. Οι μαθητές παρατηρούν την εικόνα και συγκρίνουν την ενδυμασία εκείνης της εποχής με τη σημερινή. Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί και στην ενότητα της περιγραφής. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να θέσει ως δραστηριότητα στους μαθητές να περιγράψουν τη συγκεκριμένη ενδυμασία με στόχο να ασκηθούν στη μεθόδευση της περιγραφής επιλέγοντας και οργανώνοντας τις κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για το περιγραφόμενο αντικείμενο, την ενδυμασία του Αρχιεπισκόπου.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4608
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Κοινωνία και καθημερινή ζωή
Θρησκευτικά > Εκκλησιαστική Ιστορία
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικοί τύποι > Περιγραφή
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα > Γλώσσα - Πολιτισμός - Τέχνη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΟΛΓΑ ΠΑΙΖΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ