Τυφλο παιδι διαβαζει με τη μεθοδο Braille
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η φωτογραφία χρονολογείται γύρω στα 1942, περίοδος της Γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα και απεικονίζει έναν τυφλό μαθητή στην Αθήνα να διαβάζει με τον κώδικα Braille, το σύστημα γραφής και ανάγνωσης των τυφλών. Το όνομά του οφείλεται στον Γάλλο εφευρέτη του Λουδοβίκο Μπράιγ, ο οποίος είχε τυφλωθεί πολύ μικρός και δεν ήταν ευχαριστημένος γιατί το σύστημα ανάγνωσης που χρησιμοποιούσαν οι τυφλοί ήταν δύσχρηστο με χοντρούς χαρακτήρες. Έτσι, βάλθηκε να δημιουργήσει ένα καινούριο ειδικό αλφάβητο για τυφλούς.Στον κώδικα Braille κάθε γράμμα, αριθμός, σημείο στίξης αποτελείται από μια ομάδα κουκκίδων, συγκεκριμένα μέχρι έξι το ανώτερο ανάγλυφες κουκκίδες σαν το κεφαλάκι μιας καρφίτσας, τα λεγόμενα εξάστιγμα, τα οποία οι τυφλοί διαβάζουν χρησιμοποιώντας την αφή τους. Η γραφή / εκτύπωση κειμένου σε κώδικα Braille γίνεται σε ειδικές μηχανές/εκτυπωτές. Το ελληνικό σύστημα Braille αποτελείται από 64 εξάστιγμα: 63 εξάστιγμα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα σύμβολα και ένα αντιστοιχεί στο κενό που υπάρχει ανάμεσα στις λέξεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαθεματικά σχέδια εργασίας που μελετούν τα διακαιώματα των παιδιών, δίνοντας έμφαση στο δικαίωμα της εκπαίδευσης. Παράλληλα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε σχέδια εργασίας που έχουν στόχο να προωθήσουν την αποδοχή και το σεβασμό της διαφορετικότητας μέσα από τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που παρέχονται στους μαθητές με αναπηρία ή σε σχέδια εργασίας που ασχολούνται αποκλειστικά με αισθητηριακές δυσλειτουργίες/δυσκολίες όπως η κώφωση και τύφλωση και αποσκοπούν στη μελέτη και στη γνωριμία των μαθητών με τη μέθοδο Braille και τη νοηματική γλώσσα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
0 - 20
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4619
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Μουσείο Μπενάκη (Μουσείο Μπενάκη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ειδική Αγωγή Special EducationΕιδική Αγωγή
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ Information & Communication Technologies (ICT)Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Πληροφορία InformationΠληροφορία > Επεξεργασία πληροφοριών Information processingΕπεξεργασία πληροφοριών
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Λόγος - Επικοινωνία Speech - CommunicationΛόγος - Επικοινωνία > Προφορικός / Γραπτός / Ψηφιακός λόγος Oral / Written / Digital SpeechΠροφορικός / Γραπτός / Ψηφιακός λόγος
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες Political & Social SciencesΠολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
Διαπολιτισμική Αγωγή Intercultural EducationΔιαπολιτισμική Αγωγή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να διαμορφώνουν και να ακολουθούν ένα σύστημα αξιών
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΡΑΛΙΑ ΘΩΜΑ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΑ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Μουσείο Μπενάκη
εκδότης: Μουσείο Μπενάκη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ