Ο κολπος των Μουδανιων και η πολη Κιος η Gemlik.
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εικόνα από βιβλίο που απεικονίζει τον κόλπο της περιοχής των Μουδανιών το 1801, το λιμάνι και τις οδικές αρτηρίες που οδηγούσαν στην ενδοχώρα και το γεωφυσικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Στο χάρτη απεικονίζεται η πόλη Κίος ή Gemlik, ενώ επίσης καταγράφεται το ανάγλυφο της περιοχής στη βόρεια και νότια πλευρά του κόλπου. Ο χάρτης ακολουθεί τη μέθοδο της αποτύπωσης σε κλίμακα η οποία και αποτελεί μέρος της ταυτότητάς του και δηλώνεται στο αριστερό κάτω άκρο του. Στο αριστερό επάνω άκρο του χάρτη υπάρχει εικονική πυξίδα που ορίζει τα σημεία του ορίζοντα και βοηθά στον προσανατολισμό των μελετητών. Χαρακτηριστικό του χάρτη είναι οι λιτές γραμμές, αφού δεν απεικονίζει πολλές λεπτομέρειες της γήινης επιφάνειας και υστερεί στον τρόπο απόδοσης του ανάγλυφου το οποίο αποδίδει με κάποιο είδος γραμμοσκίασης. Με λιτές και σχεδόν γεωμετρικές γραμμές επίσης αποδίδεται και ο οριζόντιος διαμελισμός της ακτογραμμής. Πρόκειται για έργο του OLIVIER, Guillaume Antoine και βρίσκεται στο βιβλίο: Atlas pour servir au Voyage dans l'Empire Othoman, l'Egypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la République, Paris, Chez H. Agasse, AnΙΧ [=1801].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Πολλαπλή μπορεί να είναι η αξιοποίηση του Μ.Α. όπως στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής για να γνωρίσουν οι μαθητές την τεχνοτροπία της γκραβούρας, αλλά και το έργο των περιηγητών της εποχής του 19ου αι., οι οποίοι αποτύπωναν στα έργα τους με γλαφυρότητα και λεπτομέρεια ότι κινητοποιούσε το ενδιαφέρον τους, κι έτσι βοηθούσαν στη διάδοση ιστορικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών πληροφοριών σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν και να απολαύσουν άλλους τόπους και διαφορετικές κουλτούρες. Στη Νεοελληνική Λογοτεχνία να μελετήσουν κείμενα σχετικά με την περιοχή των Μουδανιών κατά την αναφερόμενη περίοδο ή να μελετήσουν κείμενα συγγραφέων ταξιδιωτικής λογοτεχνίας και να ερευνήσουν το ρόλο που αυτή διαδραμάτισε, αλλά και τις αιτίες που συνέβαλλαν στην ανάπτυξή της. Στην Ιστορία να μελετήσουν τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στην περιοχή των Μουδανιών και να γνωρίσουν την τοπική ιστορία της πόλης Κίος ή Gemlik. Στη Γεωγραφία να μελετήσουν τις τεχνικές χαρτογράφησης όπως αυτές εξελίσσονται στην πάροδο των αιώνων. Οι μαθητές με την αξιοποίηση του Μ.Α. ασκούνται στην παρατήρηση της εικόνας, εξοικειώνονται με τα πολυτροπικά κείμενα, μελετούν τη σημαντικότητα της γκραβούρας στις εικαστικές τέχνες και αντλούν ιστορικές, γεωγραφικές και πολιτιστικές πληροφορίες για την περιοχή των Μουδανιών στη Μικρά Ασία όπως αυτή αποτυπωνόταν σε χάρτες πριν από 200 χρόνια. Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές δημιουργώντας καταστάσεις διερευνητικής μάθησης. Εναλλακτικά, μπορεί να κάνει επίδειξη με στόχο να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες και να προκαλέσει συζήτηση στην τάξη. Στη συνέχεια, μπορεί να αναθέσει στους μαθητές συνεργατικές εργασίες που απαιτούν την αναζήτηση πρόσθετου υλικού και πληροφοριών από πηγές στο διαδίκτυο, προκειμένου να μπορούν να αξιολογήσουν τις γνώσεις που αποκτούν και τα συμπεράσματα που εξάγουν κατά την παρατήρηση χαρτών.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4669
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Φυσικό περιβάλλον Natural environmentΦυσικό περιβάλλον
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Χάρτες MapsΧάρτες > Στοιχεία χάρτη Map elementsΣτοιχεία χάρτη
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Νεοελληνική Λογοτεχνία Modern Greek LiteratureΝεοελληνική Λογοτεχνία > Λογοτεχνικά γένη και είδη Literary genres and typesΛογοτεχνικά γένη και είδη > Ταξιδιωτική λογοτεχνία Travel literatureΤαξιδιωτική λογοτεχνία
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τεχνολογία και επιστήμη Technology and scienceΤεχνολογία και επιστήμη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ