Γλωσσα και ζωη, Ελισαιος Γιαννιδης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για ένα άρθρο του συγγραφέα Ελισαίου Γιαννίδη με τίτλο "Γλώσσα και Ζωή" από το κεφάλαιο "Πλάνες", που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ο Νουμάς ", το 1907. Η εφημερίδα και μετέπειτα το λογοτεχνικό περιοδικό "Ο Νουμάς" έχει ενταχθεί στην ψηφιακή συλλογή "Κοσμόπολις" της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. O "Νουμάς" διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επικράτηση της δημοτικής γλώσσας. Ο Γιαννίδης υποστήριξε την εξέλιξη της γλώσσας και την προσαρμογή της στη φυσική και ιστορική εξέλιξη της ζωής. Στο κείμενο γίνονται αναφορές στο συντακτικό της δημοτικής γλώσσας, το οποίο είναι απλούστερο από το συντακτικό της καθαρεύουσας. Με παραδείγματα ο συγγραφέας τεκμηριώνει τη θέση του. Το παρόν μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει υλικό για τη μελέτη και την κατανόηση της εξέλιξης του γλωσσικού ζητήματος από τα τέλη του 19ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας για να γνωρίσουν οι μαθητές τον πνευματικό πολιτισμό του 19ου και 20ου αιώνα και στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τη μελέτη της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει το κείμενο στο μάθημα της Νεότερης Ιστορίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας δίνοντάς το στους μαθητές για μελέτη. Οι μαθητές θα εντοπίσουν πού είναι δημοσιευμένο το αφήγημα, ποιος είναι ο συγγραφέας και ποιο είναι το περιεχόμενό του. Στο μάθημα της Ιστορίας, ο εκπαιδευτικός μπορεί να το δώσει στους μαθητές για να έρθουν σ' επαφή με τον πνευματικό πολιτισμό του 19ου και 20ου αιώνα. Είναι σημαντικό να μελετήσουν το κείμενο αλλά και να αναζητήσουν άλλα κείμενα που είναι δημοσιευμένα στο Νουμά για να μελετήσουν το ιδεολογικό ρεύμα του δημοτικισμού. Τέλος, το κείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας για να κατανοήσουν την εξέλιξη της γλώσσας από την καθαρεύουσα στη δημοτική. Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να αναθέσει ως ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα στους μαθητές να εντοπίσουν τους σταθμούς στην εξέλιξη του γλωσσικού ζητήματος και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της μελέτης τους στην ολομέλεια της τάξης. Με τον τρόπο αυτό, γίνονται μικροί ιστορικοί και μελετούν ένα μέρος από την ιστορία της εκπαίδευσης, ώστε να κατανοήσουν πώς συνδέεται το ζήτημα της γλώσσας με την εκπαίδευση.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4759
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα TopicsΘέματα > Γλώσσα - Πολιτισμός - Τέχνη Language - Culture - ArtΓλώσσα - Πολιτισμός - Τέχνη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Ελισαίος Γιανίδης
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΟΛΓΑ ΠΑΙΖΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ