Πριγκηποννησα: Εντυπωσεις απο τη Χαλκη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ταξιδιωτικές εντυπώσεις του Κωνσταντίνου Φ. Σκόκου (1854 – 1929) από την επίσκεψή του στα Πριγκιπόννησα (σύμπλεγμα νησιών στη θάλασσα του Μαρμαρά ή αλλιώς Προποντίδα) και συγκεκριμένα σε ένα από αυτά, τη Χάλκη, τον Ιούνιο του 1905. Η Χάλκη βρίσκεται ανάμεσα στα νησιά Αντιγόνη και Πρίγκηπο και κοντά στο ακρωτήριο Μάλτεπε (ο λόφος του θησαυρού). Το κείμενο δίνει αναλυτική και γλαφυρή περιγραφή της νήσου Χάλκης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Ο συγγραφέας εξηγεί γιατί ξεχωρίζει τη Χάλκη από τα άλλα Πριγκηπόννησα και επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στα σημαντικότερα σημεία του νησιού. Στο νησί διασώζεται το ορθόδοξο μοναστήρι του 11ου αιώνα, η Αγία Τριάδα, στο οποίο στεγαζόταν η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, που αποτελούσε την κύρια ορθόδοξη ιερατική σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το τουρκικό κράτος απαγόρευσε τη λειτουργία της σχολής το 1991. Το κείμενο περιλαμβάνεται στο Ημερολόγιο Σκόκου, ένα λογοτεχνικό περιοδικό, στο οποίο είχαν φιλοξενηθεί τα σημαντικότερα ονόματα της σύγχρονής του ελληνικής λογοτεχνίας. Το τελευταίο του τεύχος κυκλοφόρησε το 1918, τριάντα τρία χρόνια μετά από την έναρξη της κυκλοφορίας του. Οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο οδήγησαν στην παύση της κυκλοφορίας του περιοδικού, γιατί θεωρήθηκε «πολυτέλεια» για τη χώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το παρόν μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές τα Πριγκηπόννησα και τη θάλασσα της Προποντίδας ή θάλασσα του Μαρμαρά. Συστήνεται να αναζητήσουν τα ίχνη της μακραίωνης ελληνικής παρουσίας στα νησιά αυτά και να αντικαταστήσουν τα σημερινά τουρκικά τοπωνύμια με τα ελληνικά που προϋπήρχαν. Η εκτενής και γλαφυρή περιγραφή της νήσου Χάλκης στο μακροσκελές κείμενο του Κ. Φ. Σκόκου ή έστω καίρια αποσπάσματα θα έδιναν το έναυσμα στους μαθητές να αντιληφθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, προτείνεται να μελετηθεί το θέμα της Θεολογικής σχολής της Χάλκης, η σημασία της για την Ορθοδοξία και ειδικότερα για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να διερευνηθούν οι λόγοι κατάργησης της σχολής από το τουρκικό κράτος. Επιπλέον, θα μπορούσε να γίνει αναφορά στο ζήτημα της εκδίωξης των ελληνικών πληθυσμών, της εθνολογικής αλλοίωσης της περιοχής και της απώλειας εδαφών στρατηγικής και εμπορικής σημασίας για το ελληνικό κράτος. Τέλος, το παρόν μαθησιακό αντικείμενο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν το ανθρωπογενές περιβάλλον των Πριγκηποννήσων αλλά και τη στρατηγικής σημασίας γεωγραφική τους θέση, στην είσοδο σχεδόν του Βοσπόρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής συνολικά.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4797
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Δημογραφία και μετακινήσεις πληθυσμών Demography and population movementsΔημογραφία και μετακινήσεις πληθυσμών
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον Man-made environmentΑνθρωπογενές περιβάλλον > Ανάπτυξη DevelopmentΑνάπτυξη
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να διαμορφώνουν και να ακολουθούν ένα σύστημα αξιών
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Κων.Φ. Σκόκος
δημιουργία: Μποζίνη Θεοδώρα
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΖΙΝΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Ψυχογυιού Ευαγγελία
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ