Ρωμαϊκος μιλιοδεικτης (59-63 μ.Χ.)
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για φωτογραφία από συγκολλημένα θραύσματα κυλινδρικού μιλιοδείκτη της Εγνατίας οδού, της εποχής του αυτοκράτορα Νέρωνα (37 μ.Χ.-68 μ.Χ.) ο οποίος είναι κατασκευασμένος από γκρι πωρόλιθο. Οι μιλιοδείκτες (μιλιάρια) τοποθετούνταν στις μεγάλες Ρωμαϊκές οδούς (Αππία, Εγνατία) για να κατατοπίζουν τους ταξιδιώτες για τη θέση τους σε σχέση με υπάρχοντες σταθμούς ανεφοδιασμού, δεδομένου ότι τα ταξίδια της εποχής μπορούσαν να είναι πολυήμερα και οι πληροφορίες αυτές ήταν κρίσιμες για την επιβίωσή τους. Το κόστος κατασκευής των μιλιαρίων το ανελάμβανε ο αυτοκράτορας ή η τοπική κοινότητα. Αυτό συνήθως φαινόταν από τις ανάγλυφες σε αυτά επιγραφές. Η εύρεση αυτών των μιλιοδεικτών δείχνει κατ' αρχή το πέρασμα των μεγάλων Ρωμαϊκών οδικών αξόνων. Στη συνέχεια μας δείχνει το επίπεδο λειτουργίας και συντήρησης των δημοσίων έργων, τη σημασία που έδινε η Ρωμαϊκή διοίκηση για το υψηλού επιπέδου οδικό δίκτυο που συνέβαλλε στη διοίκηση και εξασφάλιζε τη συνοχή της αυτοκρατορίας και τέλος μας δίνει πρόσθετες ιστορικές πληροφορίες μέσω των ανάγλυφων επιγραφών τους. Το συγκεκριμένο μιλιάριο βρέθηκε στις Φέρες και φυλάσσεται στο μουσείο Κομοτηνής. Αυτό κάνει τους αρχαιολόγους να υποθέτουν ότι κοντά στην Κομοτηνή πρέπει να βρισκόταν ο σταθμός ανεφοδιασμού Porsulis (Porsulae) της Εγνατίας που αναφέρεται στα Ρωμαϊκά Δρομολόγια ως προκάτοχος της Μαξιμιλιανούπολης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η μελέτη του Ρωμαϊκού οδοδείκτη μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για να ερευνήσουν περαιτέρω οι μαθητές το εκτεταμένο οδικό σύστημα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν, τις προβλέψεις που είχε για τους ταξιδιώτες (σταθμοί ανεφοδιασμού, οδοδείκτες κλπ) και τον σημαντικό ρόλο που έπαιζε για την οικονομική και κοινωνική ζωή και τη συνοχή της αυτοκρατορίας. Παράλληλα μπορεί να συζητηθεί ο τρόπος χρηματοδότησης ανάλογων έργων από το ρωμαϊκό κράτος αλλά και το επίπεδο χάραξης των κεντρικών οδών συγκρίνοντάς τες με ανάλογες σημερινές χαράξεις με τη βοήθεια των πλέον σύγχρονων μέσων. Η μελέτη του συγκεκριμένου οδοδείκτη που αναφέρεται στον αυτοκράτορα Νέρωνα, μια αμφιλεγόμενη μορφή της Ρωμαϊκής ιστορίας, μπορεί να γίνει έναυσμα για τη μελέτη της εποχής του, του προγράμματος δημοσίων έργων που προωθούσε και της ιδιαίτερης σχέσης του με την Ελλάδα. Τέλος η μελέτη του οδοδείκτη σε σχέση με το σημείο που ανευρέθη (Εγνατία οδός-Φέρες) μπορεί να βοηθήσει ώστε να ξεκινήσει μια συζήτηση για την ιστορία της Εγνατίας οδού. Η ιδέα υπήρχε πριν κατά και μετά τα Ρωμαϊκά χρόνια και έχει διαχρονική πολιτισμική και οικονομική σημασία για την Ελλάδα και όλα τα κράτη της Βαλκανικής. Ο τρόπος με τον οποίο κινούνταν μέσα στη χερσόνησο, μας βοηθάει στην οριοθέτηση πόλεων-σταθμών της εποχής και η σχέση που έχει με τη χάραξη της σύγχρονης Εγνατίας μας δείχνει το υψηλό επίπεδο των κατασκευών εκείνης της εποχής παρά τα περιορισμένα τεχνικά μέσα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/4978
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) Ancient times (1100 B.C. - 4th century A.D.)Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Κοινωνική οργάνωση και Καθημερινή ζωή Social organization and everyday lifeΚοινωνική οργάνωση και Καθημερινή ζωή
Ιστορία HistoryΙστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) Ancient times (1100 B.C. - 4th century A.D.)Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Κοινωνική οργάνωση και Καθημερινή ζωή Social organization and everyday lifeΚοινωνική οργάνωση και Καθημερινή ζωή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > έρευνα δράσης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ