Νικανωρ, εξαρχος Σταγων
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για εικόνα που βρίσκεται στο Καθολικό της Μονής Αγίου Νικολάου Αναπαυσά στα Μετέωρα. Αναπαριστά τον ιερομόναχο, Έξαρχο Σταγών και "κτήτορα" της μονής που έχει αναγείρει το Καθολικό, χρονολογείται περί το 1527 και έχει φιλοτεχνηθεί από τον σημαντικότατο εκπρόσωπο της Κρητικής Σχολής Θεοφάνη Στρελίτζα-Μπάθα (Θεοφάνης ο Κρης). Ως μαθησιακό αντικείμενο, πέραν της εικόνας, έχει κυρίως αξία να περιληφθούν η αναφορά στην Κρητική Σχολή, στη μελέτη του βίου και του έργου του δημιουργού της, καθώς και στηn ίδια τη μονή Αγ. Νικολάου Αναπαυσά Μετεώρων η οποία την φιλοξενεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μελετώντας την εικόνα του ιεροδιάκονου Νικάνορα, έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τον βίο και το έργο του Θεοφάνη Στρελίτζα, εξέχοντα εκπροσώπου της Κρητικής Σχολής ζωγραφικής. Πέραν του παρόντος έργου, ο Θεοφάνης έχει πλούσια δημιουργία στην ευρύτερη μοναστηριακή κοινότητα (και ο ίδιος εμόνασε). Βλέπουμε τον τυπικό τρόπο εξέλιξης και δημιουργίας ενός εικονογράφου εκείνης της εποχής που εφόσον επιθυμούσε να συνεχίσει να εργάζεται και μετά την άλωση της Πόλης ήταν υποχρεωμένος να διαφύγει εκτός οθωμανικής επικράτειας. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το σύνηθες "δρομολόγιο" από την κατακτημένη Πόλη στην ενετοκρατούμενη Κρήτη με αναπόφευκτο επακόλουθο την αποδοχή νεωτεριστικών δυτικών καλλιτεχνικών στοιχείων. Αυτό μας επιτρέπει εν μέρει να κατανοήσουμε την εξέλιξη της δημιουργίας αυτής της ομάδας καλλιτεχνών. Με αφορμή τη μελέτη της εικόνας του ιεροδιάκονου Νικάνορα και του βίου του δημιουργού της, Θεοφάνη, μπορεί να γίνει και ευρύτερη αναφορά στην Κρητική Σχολή ζωγραφικής η οποία έχει αναδείξει σημαντικότατους καλλιτέχνες και έχει παίξει κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής. Γνωστότερος ίσως εκπρόσωπός της ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (που πολλοί ωστόσο τον επικρίνουν για υπερβάλλοντα "δυτικισμό"). Σημαντικότερο υφολογικό χαρακτηριστικό της είναι ο συγκερασμός του βυζαντινού φορμαλισμού με νεωτερικά δυτικότροπα στοιχεία όσον αφορά την φόρμα, τα χρώματα, τη διαφορετική θεώρηση του ανθρώπινου στοιχείου κ.ά.. Τέλος, με αφορμή τη μελέτη της εικόνας του Καθολικού της Μονής Αγ. Νικολάου που υπάρχει ήδη από τον 14ο αι., μπορεί να γίναι εκτενέστερη αναφορά στα Μετέωρα, στην ίδρυση και διατήρηση των ιερών μονών, στον τρόπο διοίκησής τους, στο νομικό τους καθεστώς κατά και μετά την οθωμανική κατοχή, στη διαδικασία εικογράφησής τους και στο ρόλο τους ως κιβωτών ιστορίας και ορθοδοξίας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5037
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > έρευνα δράσης
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
ψυχοκινητικός > να μιμούνται και να προσπαθούν
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Strelitzas-Bathas Theofanis, Στρελίτζας-Μπαθάς Θεοφάνης
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ