Μιλιοδεικτης τιμητικος
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για απεικόνιση ενός τιμητικού μιλιοδείκτη ρωμαϊκής εποχής, των αυτοκρατόρων Κωνσταντίου και Γαλερίου και των καισάρων Σεβήρου και Μαξιμίνου. Είναι πλακοειδής λίθινη παραλληλεπίπεδη στήλη με αψιδωτή τριγωνική απόληξη, ακατέργαστη στην κατάληξη και βρέθηκε στη θέση Φούντες των Πετρών, όπου έχει ανεγερθεί σήμερα ένα ηρώο. Οι Ρωμαίοι εισήγαγαν τεχνικές αλλαγές που σχετίζονταν κατά κύριο λόγο με την υποδομή, ιδιαίτερα με την οδοποιία και τη γεφυροποιία και έκαναν μια αξιοθαύμαστη δουλειά κατασκευάζοντας χιλιάδες μίλια εξαιρετικών δρόμων για να συνδέσουν κάθε μέρος της αυτοκρατορίας με τη Ρώμη. Για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μη χάνουν τον προσανατολισμό τους, όταν ταξίδευαν σε αυτούς τους δρόμους, οι Ρωμαίοι τοποθετούσαν περισσότερο ή λιγότερο τις στήλες, οι οποίες ήταν αρκετά ψηλές και ορατές από μία άμαξα και έδιναν την απόσταση σε μίλια από την πλησιέστερη μεγάλη πόλη ή έναν ενδιάμεσο σταθμό, ενώ περιελάμβαναν το όνομα εκείνου που πλήρωσε για την κατασκευή του δρόμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Ιστορίας, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν το αξιόλογο οδικό δίκτυο των Ρωμαίων, τις τεχνικές κατασκευής του, τα υλικά κατασκευής των οδοστρωμάτων κ.ά. και να κάνουν μια ιστορική αναδρομή της οδοποιίας που είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορική εξέλιξη της ανθρωπότητας, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Οι μαθητές μπορούν να συγκρίνουν τους μιλιοδείκτες των Ρωμαίων με τη σύγχρονη οδική σήμανση και σηματοδότηση του οδικού μας δικτύου και να απεικονίσουν στο μάθημα των Εικαστικών κάποιες σημαντικές πινακίδες αναγγελίας κινδύνου ή ρυθμιστικές. Τέλος στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας οι μαθητές μπορούν να αναλύσουν ομαδοσυνεργατικά και να παρουσιάσουν τις σκέψεις τους γύρω από την έκφραση "όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη", με στόχο να αντιληφθούν ότι όπως η Ρώμη κατασκεύαζε νέους δρόμους για την εύκολη μετακίνηση του στρατού και των εμπορευμάτων, ώστε όλο το οδικό δίκτυο να οδηγεί στην καρδιά της αυτοκρατορίας, δηλαδή τη Ρώμη, έτσι και εμείς σήμερα οφείλουμε να δοκιμάζουμε διάφορους τρόπους για να πετύχουμε το στόχο μας και να μην παραιτούμαστε στις δυσκολίες που συναντάμε.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5140
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία Byzantine and Medieval HistoryΒυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία > Τεχνολογία και επιστήμη Technology and scienceΤεχνολογία και επιστήμη
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Θέματα TopicsΘέματα > Ιστορία HistoryΙστορία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να διαμορφώνουν και να ακολουθούν ένα σύστημα αξιών
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ