Αλεξανδρος και Δημητριος Υψηλαντης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λιθογραφία που απεικονίζει τα αδέλφια Αλέξανδρο και Δημήτριο Υψηλάντη, γόνους εύπορης και ισχυρής φαναριώτικης οικογένειας που συνέβαλαν καθοριστικά στην υπόθεση εθνεγερσίας. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ως αρχηγός της Φιλικής Εταιρίας και της επανάστασης του 1821 ενέπνευσε με το παράδειγμά του τον επαναστατικό αγώνα. Το κύρος, η υψηλή μόρφωσή του, ο ηρωισμός και η ανυστεροβουλία του συνέβαλε στην δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τους επαναστατημένους Έλληνες και επηρέασε τις διπλωματικές ισορροπίες προς όφελος της ελληνικής υπόθεσης. Ο Δημήτριος Υψηλάντης ακολουθώντας το παράδειγμα του αδελφού του συμμετείχε στον ελληνικό αγώνα και ανέλαβε την αρχιστρατηγία των επαναστατών. Συγκρούστηκε με τους κοτζαμπάσηδες και τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο που επιχείρησαν την εκδίωξη του, ωστόσο η αγάπη του λαού στάθηκε εμπόδιο στα σχέδιά τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να προσθέσει οπτική πληροφορία σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την επανάσταση του 1821. Με αφορμή την εικόνα και στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν την ζωή και το έργο της οικογένειας Υψηλάντη και να εκπονήσουν συνθετικές εργασίες για την συνεισφορά του Αλέξανδρου και Δημήτριου Υψηλάντη στο αγώνα. Επιπλέον, μπορούν να συζητηθούν οι πολιτικές και διπλωματικές ισορροπίες και σχέσεις της εποχής, ο ρόλος της Φιλικής Εταιρείας, η συνεισφορά ποικίλων κοινωνικών τάξεων στον αγώνα κλπ. Στο πλαίσιο του μαθήματος των Εικαστικών μπορούν να μελετήσουν έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από τον αγώνα και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα εστιάζοντας στην αξία της Ελευθερίας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5147
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.)
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Αναπαραγωγή Εικόνας Image reproductionΑναπαραγωγή Εικόνας
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΤΣΑΚΑ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ