Θεοτοκος ενθρονη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εικόνα του ονομαστού αγιογράφου της Κρητικής Σχολής Εμμανουήλ Τζάνε (1610 – 1690) από το ναό των Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου στην Κέρκυρα που παρουσιάζει την Θεοτόκο ένθρονη βρεφοκρατούσα. Η εικόνα αγιογραφήθηκε το 1650 και ανήκει στην «Κερκυραϊκή περίοδο». Παρουσιάζει την Θεοτόκο καθισμένη στον θρόνο να κρατά στην αγκαλιά της το μικρό Χριστό. Η τεχνοτροπία του Τζάνε ποικίλλει ανάλογα με τα πρότυπα από τα οποία εμπνέεται καθώς αποδίδει με εξίσου μεγάλη επιδεξιότητα το βυζαντινό ύφος και τις δυτικές επιδράσεις. Η φήμη του καλλιτέχνη υπήρξε πολύ μεγάλη μεταξύ των συγχρόνων του καθώς η ζωγραφική του εξέφραζε τις αισθητικές προτιμήσεις ενός εκτεταμένου κοινού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα των Θρησκευτικών όπου οι μαθητές θα συζητήσουν την ιδιαίτερη θέση και τον ρόλο της Θεοτόκου στην χριστιανική πίστη. Στο πλαίσιο της διαθεματικότητας οι δραστηριότητες μπορούν να επεκταθούν στο μάθημα των Εικαστικών όπου εστιάζοντας στην τέχνη της αγιογραφίας θα αναζητήσουν εικόνες που συνδέονται με την λατρεία της Παναγίας. Ειδικότερα, μπορούν να μελετήσουν τους ιδιαίτερους εικονογραφικούς τύπους του Θεομητορικού κύκλου εστιάζοντας στους τύπους της Βρεφοκρατούσας τους οποίους και να μάθουν να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν. Στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης μπορούν να συζητηθούν θέματα που αφορούν στις θρησκευτικές αξίες και να οργανωθούν επισκέψεις σε Βυζαντινά Μουσεία ή ναούς της περιοχής τους. Μπορούν, επίσης, να ερευνήσουν και να συλλέξουν πληροφορίες για τον Εμμανουήλ Τζάνε και άλλους σημαντικούς εκπροσώπους της Κρητικής Σχολής και να μάθουν να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολής και των εικονογράφων.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5149
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αποθετήρια ΕΚΤ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Εικαστικά Visual Arts EducationΕικαστικά > Ζωγραφική PaintingΖωγραφική
Θρησκευτικά Religious EducationΘρησκευτικά > Λατρεία WorshipΛατρεία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Tzanes Emmanouil, Τζάνες Εμμανουήλ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΤΣΑΚΑ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
εκδότης/ες: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ