Προετοιμασια για μια τελετη βαπτισης
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για σχεδιαστική αναπαράσταση που βρίσκεται στο περιηγητικό έργο "Griechenland in Wort und Bild, Eine Schilderung des hellenischen Konigreiches" (Η Ελλάδα με λόγια και εικόνες, Μια περιγραφή του Ελληνικού Βασιλείου) του αυστριακού αξιωματικού και συγγραφέα Amand Schweiger Lerchenfeld (1846-1910). Αντλείται από τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Απεικονίζεται ο εξωτερικός χώρος ενός σπιτιού στο Άργος Πελοποννήσου, όπου παριστάνεται η προετοιμασία για μια τελετή βάπτισης. Διακρίνονται γυναίκες και άνδρες στο κατώφλι του σπιτιού για να υποδεχθούν τον ιερέα, που μόλις κατέφθασε, ένα παιδί σπεύδει να ασπαστεί το χέρι του ιερέα, δύο άνδρες μεταφέρουν ένα οικιακό σκεύος με το νερό της βάπτισης, το οποίο φέρει το σύμβολο του σταυρού, ενώ ένας άνδρας με φουστανέλα προσκυνά ευλαβικά τον ιερέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εικόνα προσφέρει τη δυνατότητα, ξεκινώντας από την περιγραφή της, για μια διαθεματική προσέγγιση της τελετής της βάπτισης ως κοινωνικού και θρησκευτικού γεγονότος. Προτείνεται αρχικά οι ομάδες των μαθητών να εντοπίσουν στην εικόνα τα κοινωνικά, ιστορικά και θρησκευτικά στοιχεία της τελετής. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να καθοδηγήσει τους μαθητές, με σκοπό να αναζητήσουν και να διερευνήσουν τα έθιμα που συνδέονται με τη βάπτιση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, να διακρίνουν ποια ισχύουν μέχρι σήμερα και να προσδιορίσουν τον συμβολισμό τους. Παράλληλα, μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τον θρησκευτικό χαρακτήρα της βάπτισης, την πνευματική προετοιμασία των γονιών και του ανάδοχου, καθώς και τα βασικά σημεία κατά την τέλεση του μυστηρίου. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, να συγκεντρώσουν εικόνες που αναπαριστούν την προετοιμασία και την τελετή κατά την αρχαιότητα, τον 19ο αιώνα και σήμερα, να τις συγκρίνουν και να διαπιστώσουν τα στοιχεία διαφοροποίησης.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5314
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Κοινωνία και καθημερινή ζωή Society and everyday lifeΚοινωνία και καθημερινή ζωή
Ιστορία HistoryΙστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) Ancient times (1100 B.C. - 4th century A.D.)Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Κοινωνική οργάνωση και Καθημερινή ζωή Social organization and everyday lifeΚοινωνική οργάνωση και Καθημερινή ζωή
Θρησκευτικά Religious EducationΘρησκευτικά > Λατρεία WorshipΛατρεία > Μυστήρια SacramentsΜυστήρια
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
εποικοδομητισμός > εμπειρική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΕΥΦΗΜΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΕ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ