Ολυμπια
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για εικόνα από βιβλίο του 19ου αιώνα (Richard Ridley. A Tour in Greece 1880, Edinburgh, William Blackwood, 1882) με θέμα την Ολυμπία. Απόκειται στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το διδακτικό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, είτε ως αφόρμηση είτε πλαισιώνοντας τη διδασκαλία, ανάλογα με τους διδακτικούς στόχους που έχουν εξαρχής τεθεί. Βρίσκει εφαρμογή σε ποικίλες διδακτικές πρακτικές (γνωστικές προσεγγίσεις,συμπεριφορισμός, εποικοδομητισμός) εξυπηρετώντας τους διδακτικούς σχεδιασμούς που θα επιλεγούν κάθε φορά (γνωστικοί, συναισθηματικοί, ψυχοκινητικοί) από τον χρήστη-εκπαιδευτικό. Ειδικότερα μπορεί να συνδυαστεί με την έρευνα και συγκέντρωση πληροφοριών αναφορικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες (τόπος, συνθήκες, τέλεση, αθλήματα, βράβευση, κοινωνική-πολιτική και πολιτιστική διάσταση) σε ομαδοσυνεργατικές και μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα ερευνητικά ερωτήματα ή τις δραστηριότητες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτές τις προσεγγίσεις μέσα από Φύλλα Εργασίας: 1.Χρόνος, τόπος και σημασία των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων, 2.Αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων (πρωτεργάτες και πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες), 3. Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες (Χειμερινοί και Θερινοί-παραολυμπιακοί)-τόποι, νέα αγωνίσματα, 4.Σύμβολα και ύμνοι (ολυμπιακή σημαία, ολυμπιακος ύμνος), 5. Σχεδιαμός ή/και ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση του ολυμπιακού ιδεώδους της συναδέλφωσης των λαών και της παγκόσμιας ειρήνης. Η εκμετάλλευση του μαθησιακού αντικειμένου μπορεί να συνδυαστεί επίσης με εκπαιδευτικές επισκέψεις, πολιτιστικά προγράμματα και ομαδικές ερευνητικές δραστηριότητες με θέμα την Ολυμπία ως πανελλήνιο θρησκευτικό και αθλητικό κέντρο, τους ολυμπιακούς αγώνες και το ολυμπιακό ιδεώδες, όπως αυτά αποτυπώνονται ειδικότερα στις αρχαίες γραπτές πηγές (έπος, λυρική ποίηση, χορική ποίηση, ιστοριογραφία, σύγχρονος ολυμπιακός ύμνος κ.λ.π.). Η παραπάνω χρήσεις συνάδουν με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) για το μάθημα της Ιστορίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί διαθεματικά στα πεδία της Τοπικής Ιστορίας, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Αρχιτεκτονικής, της Γεωγραφίας, των Θρησκευτικών, της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, των Καλλιτεχνικών, της Φυσικής Αγωγής και των ΤΠΕ.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5504
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Αθλητισμός
Ιστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ > Πληροφορία > Επεξεργασία πληροφοριών
Γεωγραφία - Γεωλογία > Ανθρωπογενές περιβάλλον > Ανάπτυξη
Εικαστικά > Design and Color
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία > Θέματα > Αθλητισμός - Διατροφή
Νεοελληνική Λογοτεχνία > Θέματα > Αθλητισμός - Διατροφή
Νεοελληνική Λογοτεχνία > Θέματα > Ιστορία
Θρησκευτικά > Μη Χριστιανικά Θρησκεύματα > Αρχαία Ελληνική Θρησκεία
Φυσική αγωγή > Αθλητικές - Θεματικές Εκδηλώσεις > Αθλητικές εκδηλώσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
συμπεριφοριστική προσέγγιση > προγραμματισμένη διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > σωκρατική-μαιευτική διδασκαλία
εποικοδομητισμός > εμπειρική μάθηση
εποικοδομητισμός > μάθηση μέσα από το σχεδιασμό
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν
συναισθηματικός > να οργανώνουν αξίες
ψυχοκινητικός > να μιμούνται και να προσπαθούν
ψυχοκινητικός > να προσαρμόζονται και να δρουν δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
επιστημονικός υπεύθυνος: Aikaterini Laskaridis Foundation, Hellenic Aggregator at Veria Public Library
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΣΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ