Τα αθληματα στην αρχαια Ελλαδα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εικόνα από το βιβλίο "Grèce" του Γάλλου διπλωμάτη και συγγραφέα François - Charles Pouqueville (1770 - 1838). Ο συγκεκριμένος Γάλλος συγγραφέας ήταν Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στην Ελλάδα, από το 1805 έως το 1816, και κατά την παραμονή του στη χώρα ήρθε σε επαφή με τους κατοίκους, έμαθε την ελληνική γλώσσα και κατέγραψε τα σημαντικότερα γεωγραφικά και μορφολογικά στοιχεία της. Ταύτισε τις αρχαίες με τις σύγχρονες τοποθεσίες με τη βοήθεια των κλασικών πηγών και των εκκλησιαστικών και οθωμανικών αρχείων. Ένας από τους τόμους του έργου του είναι αφιερωμένος στην αρχαία Ελλάδα και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Η μελέτη του ξεκινά από τη μυθολογία, συνεχίζεται με στρατιωτικά γεγονότα καθώς και με πληροφορίες θρησκευτικού και λατρευτικού περιεχομένου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές του στη στρατιωτική τακτική και στον οπλισμό, στα μνημεία, στις λατρευτικές πρακτικές, στα αγγεία και στην επίπλωση, στην ενδυμασία και τις κομμώσεις, στην ιδιωτική ζωή (γάμοι, γεννήσεις), στη μουσική και στο χορό, σε όλες δηλαδή τις εκφάνσεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Το έργο του Pouqueville θεωρείται μια από τις πιο εμπεριστατωμένες και πλήρεις μελέτες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Στο μαθησιακό αντικείμενο απεικονίζονται αθλητές σε αγωνίσματα, όπως η πάλη, η πυγμαχία, η τοξοβολία, το άλμα και η δισκοβολία. Η δημιουργία των πόλεων-κρατών στην αρχαία Ελλάδα συνοδεύτηκε από οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονταν με γιορτές τοπικού ή πανελλήνιου χαρακτήρα. Ανάμεσα σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις, εξέχουσα θέση κατείχαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που ήταν πρωτίστως θρησκευτική γιορτή. Οι εικόνες του βιβλίου είναι πρωτότυπα σχέδια ζωγράφων και η συγκεκριμένη ανήκει στον F. Didot.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το παρόν μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί στο μάθημα της Ιστορίας, τόσο της αρχαίας όσο και της νεότερης. Οι μαθητές θα αναζητήσουν στοιχεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αναφορικά με την ονομασία τους, τον τόπο διεξαγωγής τους, τα αγωνίσματα, στα οποία έπαιρναν μέρος οι αθλητές, και τα έπαθλά τους. Επίσης, θα αναλύσουν το φαινόμενο της απουσίας των γυναικών από τη διεξαγωγή των αγώνων. Στη συνέχεια, θα αναζητήσουν τους λόγους της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 μ.Χ. καθώς και βιογραφικά στοιχεία για τον Γάλλο Πιερ ντε Κουμπερτέν, τον Σπύρο Λούη και τον Κωστή Τσικλητήρα. Θα διερευνήσουν τον αντίκτυπο της αναβίωσης των αγώνων στο νεοϊδρυθέν ελληνικό κράτος. Επιπλέον, θα προσεγγίσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που διεξήχθησαν στην Αθήνα, τις προοπτικές που δημιούργησαν για την Ελλάδα και την κατάληξη που είχε το συνολικό εγχείρημα. Τέλος, το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, για να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σημασία και τις αξίες του κλασικού αθλητισμού, τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους του πρωταθλητισμού, τις αλλαγές που επήλθαν στον αθλητισμό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τις επιπτώσεις από τη χρήση των αναβολικών με σκοπό την επίτευξη νικητήριων επιδόσεων. Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές του θα ήταν επωφελές να μελετήσει το θέμα του αθλητισμού ολιστικά και διαθεματικά, ίσως στο πλαίσιο ενός σχεδίου εργασίας (project), έτσι ώστε να αναδειχθούν όλες οι πτυχές του, μεταξύ άλλων και το ποιοι παράγοντες έχουν επιδράσει στη διαμόρφωση του αθλητικού πνεύματος σήμερα αλλά και το ποια επίδραση είχε στο πνεύμα αυτό κατά την αρχαιότητα η στενή σύνδεση των αθλητικών αγώνων με τη θρησκεία.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5598
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) Ancient times (1100 B.C. - 4th century A.D.)Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Αθλητισμός SportsΑθλητισμός
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Τέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός Arts, Letters and CultureΤέχνες, Γράμματα και Πολιτισμός
Αγωγή Υγείας Health EducationΑγωγή Υγείας > Φυσική Άσκηση και Υγεία Physical Exercise and HealthΦυσική Άσκηση και Υγεία > Ο Αθλητισμός στην αρχαιότητα Sport in ancient timesΟ Αθλητισμός στην αρχαιότητα
Αγωγή Υγείας Health EducationΑγωγή Υγείας > Φυσική Άσκηση και Υγεία Physical Exercise and HealthΦυσική Άσκηση και Υγεία > Ο Αθλητισμός σήμερα Sport todayΟ Αθλητισμός σήμερα
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > εμπειρική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να διαμορφώνουν και να ακολουθούν ένα σύστημα αξιών
ψυχοκινητικός > να δρουν με ανεξαρτησία, επιδεξιότητα και με ακρίβεια
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργός: Μποζίνη Θεοδώρα
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΟΖΙΝΗ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
συντονιστής / επιστημονικός υπεύθυνος μεταδεδομένων: Ψυχογυιού Ευαγγελία
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ