Ανατολικη Ζωφορος του Παρθενωνα
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για σχέδιο των περιηγητών STUART, J. και REVETT, N. του 18ου αιώνα (1787), που ως ζωγράφοι και αρχιτέκτονες αποτύπωσαν με το σκίτσο τους την ανατολική ζωφόρο του Παρθενώνα, στην οποία αναπαριστώνται μορφές ανθρώπων αλλά και θεών. Στην παράσταση οι μορφές των θεών ξεχωρίζουν από αυτές των ανθρώπων τόσο από τη θέση τους στο χώρο (καθισμένοι στα δεξιά του λίθου) όσο και από το μέγεθός τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο συγκεκριμένο σκίτσο η μορφή της θεότητας που κρατά δάδα αποδίδεται σε άντρα ενώ στη σύγχρονη αποτύπωση του λίθου τη θέση του παίρνει η θεά Δήμητρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τη διδακτική αξιοποίηση της εικόνας μπορούν να αναδειχθούν τα θέματα που απεικονίζονται στη συγκεκριμένη θέση του Παρθενώνα όπως είναι η συνύπαρξη θνητών και θεών αλλά και η ανθρωπόμορφη απεικόνιση των τελευταίων. Επιπλέον το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της ερμηνείας/ διαχείρησης των πληροφοριών από τα σωζόμενα αρχαία μνημεία αλλά και της συντήρησής τους.
Η ίδια εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη συζήτηση γύρω από το θέμα της φθοράς που έχει επιφέρει τόσο ο χρόνος όσο και η ανθρώπινη παρέμβαση στο συγκεκριμένο μνημείο.
Η σχετική συζήτηση μπορεί να επεκταθεί με τη σύγκριση της κοσμοθεωρίας των ανθρώπων κατά την αρχαιότητα και τον εντοπισμό στοιχείων που μαρτυρούν τη διαφοροποίησή της στη σημερινή εποχή, στα πλαίσια του μαθήματος της γλώσσας (ανάπτυξη επιχειρηματολογικού κείμενου) αλλά και των θρησκευτικών (διαφορές θρησκευτικών αντιλήψεων που απορρέουν από την αναγνώριση ενός ή πολλών θεών)


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:00:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/573
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Πολιτισμός και Γραμματολογία
Νέα Ελληνική Γλώσσα > Λόγος - Επικοινωνία > Διάλογος
Θρησκευτικά > Πίστη > Ελληνισμός και Χριστιανισμός
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
εποικοδομητισμός > σωκρατική-μαιευτική διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
συναισθηματικός > να δίνουν προσοχή
ψυχοκινητικός > να δρουν με αυτοπεποίθηση με βάση οδηγίες
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
συγγραφέας μεταδεδομένων: ΕΛΠΙΣ ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΟΣΔΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ