Φ.Δ.Ε., Προς τους δημοδιδασκαλους
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πρόκειται για απόσπασμα ανωνύμου με τα αρχικά Φ.Δ.Ε., που δημοσιεύθηκε στην Αποθήκη των Ωφελίμων Γνώσεων, το 1838. Η Αποθήκη των Ωφελίμων και Τερπνών Γνώσεων ήταν μηνιαίο περιοδικό με παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, το οποίο εκδίδονταν αρχικά στην Ερμούπολη και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη, τη χρονική περίοδο 1847-1849. Στο περιοδικό δημοσίευαν άρθρα τους μερικά από τα γνωστότερα ονόματα της εποχής, όπως οι Νεόφυτος Βάμβας, Γεώργιος Γεννάδιος, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, κ. ά. Το μαθησιακό αντικείμενο είναι επιστολή (επιστολή Θ΄), που απευθύνεται προς τους δημοδιδασκάλους της εποχής και αναφέρεται σε ζητήματα πειθαρχίας στο σχολείο και συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών, ώστε να επιτυγχάνεται η πειθαρχία των μαθητών. Η επιστολή είναι γραμμένη με δεοντολογικό και απόλυτο ύφος, προφανώς για να τονίσει τη σοβαρότητα του θέματος και την ανάγκη να τηρηθούν οι προτεινόμενοι κανόνες σε θέματα πειθαρχίας των μαθητών στο σχολείο. Αρχικά, ο συντάκτης του κειμένου διατυπώνει συμβουλές για τον τρόπο διοίκησης του σχολείου, δίνοντας προτεραιότητα στη συνέπεια των εκπαιδευτικών κατά την επιβολή των ποινών και στην αποφυγή υπερβολικής αυστηρότητας ή πλήρους χαλάρωσης και μεροληπτικής τήρησης των κανόνων από τους μαθητές. Στη συνέχεια, απευθύνεται στους δασκάλους και συνιστά αμεροληψία στην επιβολή ποινών, ανεξάρτητα από τις προσωπικές τους συμπάθειες, καθώς και σταθερότητα στη λήψη των αποφάσεων, με στόχο τη θετική επιρροή στους μαθητές και όχι το προσωπικό τους όφελος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά στο μάθημα της πολιτικής και κοινωνικής αγωγής, κατά τη διδασκαλία ενοτήτων σχετικών με τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων, καθώς και με το θεσμό του κοινοβουλίου και τον τρόπο λειτουργίας του. Μπορούν, για παράδειγμα, να οργανωθούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη σύνταξη σχολικού κανονισμού, που θα προκύψει ύστερα από διαβούλευση μαθητών και εκπαιδευτικών. Εναλλακτικά, προτείνονται δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση του θεσμού των μαθητικών συνελεύσεων. Μπορούν, για παράδειγμα, οι μαθητές/τριες να εκλέξουν αρχικά τους αντιπροσώπους τους και, στη συνέχεια, να συζητηθούν από αυτούς που θα εκλεγούν θέματα πειθαρχίας και να προταθούν κανόνες λειτουργίας του σχολείου. Έπειτα, οι κανόνες αυτοί μπορούν να παρουσιαστούν στην ολομέλεια και να ψηφιστούν από το σύνολο των μαθητών. Τέλος, να αναρτηθούν οι ψηφισμένοι κανόνες σε πίνακες ανακοινώσεων σε κάθε τάξη. Επίσης, το μαθησιακό αντικείμενο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, να επισημανθεί η διαφορά στις αντιλήψεις περί πειθαρχίας ανάμεσα στο σήμερα και το χτες, σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες παιδαγωγικές αντιλήψεις όσον αφορά στο ρόλο του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Μπορεί, επίσης, να ζητηθεί από τους/τις μαθητές/τριες να υποθέσουν ότι φοιτούν σε σχολείο της εποχής που γράφεται η επιστολή και να συντάξουν σελίδες ημερολογίου με περιστατικά πειθαρχίας στην τάξη ή στο σχολείο τους.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
12 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5731
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν. Πατρών)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΕΚΔΟΣΗ
1838 μ. Χ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Νεοελληνική Λογοτεχνία Modern Greek LiteratureΝεοελληνική Λογοτεχνία > Θέματα TopicsΘέματα > Παιδεία - Σχολική ζωή Education - School lifeΠαιδεία - Σχολική ζωή
Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες Political & Social SciencesΠολιτικές και κοινωνικές επιστήμες
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
δημιουργία πρωτότυπου έργου: Φ.Δ.Ε.
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΟΥ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Παν/μιου Πατρών
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ