Λιμανια και αγκυροβολια του Θερμαϊκου κολπου
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αναλυτικός χάρτης του Θερμαϊκού κόλπου του έτους 1779 που δείχνει τα σημεία στα οποία μπορούν να αγκυροβολούν τα πλοία και τα λιμάνια του. Επίσης δείχνει με λεπτομέρεια τον χάρτη του Θερμαϊκού κόλπου σύμφωνα με τις γνώσεις που είχαν οι χαρτογράφοι εκείνη την εποχή. Η λεπτομέρεια με την οποία απεικονίζονται τα λιμάνια του Θερμαϊκού κόλπου και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και το βάθος του βυθού αποδεικνύει και τη σημασία που είχε ο Θερμαϊκός κόλπος εκείνη την εποχή ως αγκυροβόλιο πλοίων αλλά και ως εμπορικό και θαλάσσιο διαμετακομιστικό κέντρο όπως επίσης και τις επιστημονικές γνώσεις των χαρτογράφων για τη βυθομέτρηση του κόλπου. Στον χάρτη υπάρχει και κλίμακα σε λεύγες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ο χάρτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ομαδοσυνεργατικές μαθητοκεντρικές δραστηριότητες που αναφέρονται: Στις γνώσεις που είχαν οι χαρτογράφοι τον 18 αιώνα για την ακρίβεια με την οποία αναπαριστούσαν τη γη. Στη σημασία και σπουδαιότητα του Θερμαϊκού κόλπου τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο και ιδιαίτερα της περιοχής του λιμανιού της Θεσσαλονίκης που αποτυπώνεται στη λεπτομέρεια με την οποία ο χαρτογράφος απεικονίζει τον Θερμαϊκό κόλπο και στα στοιχεία βυθομέτρησης που αναφέρει. Στο ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για το Θερμαϊκό κόλπο αφού όλη η περιοχή με πυρήνα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελούσε σημαντικό διοικητικό, οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο με ρόλο παρόμοιο με αυτόν που κατείχε τη βυζαντινή περίοδο.
Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δραστηριότητες που αφορούν το μάθημα των Μαθηματικών με τη μετατροπή της μονάδας μέτρησης που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή για τη μέτρηση των θαλασσίων αποστάσεων, τη λεύγα, σε σύγχρονες μονάδες μέτρησης όπως το ναυτικό μίλι ή ακόμα και σε χιλιόμετρα έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να ερμηνεύσουν τα δεδομένα του χάρτη και να υπολογίσουν τις αποστάσεις που αναφέρονται με τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούμε σήμερα.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 15
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΤΥΠΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
0:10:00
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5808
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Χάρτες MapsΧάρτες > Στοιχεία χάρτη Map elementsΣτοιχεία χάρτη
Μαθηματικά MathematicsΜαθηματικά > Αριθμητική ArithmeticΑριθμητική > Πράξεις αριθμών Numerical operationsΠράξεις αριθμών
Γεωγραφία - Γεωλογία Geography - GeologyΓεωγραφία - Γεωλογία > Χάρτες MapsΧάρτες > Τύποι χαρτών Types of mapsΤύποι χαρτών
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση
γνωστική προσέγγιση > άμεση διδασκαλία
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > επίλυση προβλήματος
γνωστική προσέγγιση > αμοιβαία διδασκαλία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός
γνωστικός > γνώση
γνωστικός > γνώση > βασισμένος σε γεγονότα
γνωστικός > γνώση > εννοιολογικός
γνωστικός > γνώση > διαδικαστικός
γνωστικός > γνώση > μετα-γνωστικός
γνωστικός > διεργασία
γνωστικός > διεργασία > να θυμούνται
γνωστικός > διεργασία > να κατανοούν
γνωστικός > διεργασία > να εφαρμόζουν
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ