Σουλτανα με αμαξα σε επισημη εξοδο
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   
 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το σχέδιο με τίτλο ‘The Sultana in her State Arrhuba’ (1836) του Th. Allom περιλαμβάνεται στη δίτομη έκδοση ‘Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor illustrated…, With an historical Account of Constantinople, and Descriptions of the Plates…, Λονδίνο/Παρίσι, Fisher, Son & Co. [1836-38]’ των R. Walsh και Th. Allom. Πρόκειται για ένα ταξιδιωτικό λεύκωμα που εμπεριέχει σχέδια του αρχιτέκτονα Th. Allom και επεξηγηματικά κείμενα του εφημέριου R. Walsh. Στην έκδοση αυτή, μετά από μία αναλυτική ιστορική αναδρομή και λεπτομερή κατάλογο με πληροφορίες για τους σουλτάνους, αποδίδονται μνημεία της Πόλης, όπως κρήνες, παλάτια, πλατείες, αλλά και εικόνες από την καθημερινή ζωή που αποκαλύπτουν συχνά τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της. Στο συγκεκριμένο σχέδιο απεικονίζεται σουλτάνα με τη συνοδεία της σε επίσημη έξοδο, μέσα σε στολισμένη άμαξα που τη σέρνουν υποζύγια, ενώ στο βάθος διακρίνεται η πομπή που την ακολουθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί σε μαθητοκεντρικές δραστηριότητες στο μάθημα της Σύγχρονης και Νεότερης Ιστορίας για τον εντοπισμό πληροφοριών σχετικών με την καθημερινή ζωή των γυναικών του χαρεμιού των Σουλτάνων στην Οθωμανική αυτοκρατορία του 19ου αιώνα. Ειδικότερα, η εικόνα μπορεί να αξιοποιηθεί ως ‘οπτική πηγή’ για τη μελέτη του τρόπου ζωής των γυναικών, την ανδρική και γυναικεία ενδυμασία, τα καλύμματα κεφαλής και τη σύνδεσή τους με το φύλο και την ιδιότητα των ανθρώπων, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της εξόδου των γυναικών από το παλάτι, αλλά και την πολυπολιτισμικότητα της οθωμανικής κοινωνίας. Επίσης, η εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρύτερες διαθεματικές δραστηριότητες σχετικές με τα μέσα μεταφοράς κατά τον 19ο αιώνα, τη σύνδεσή τους με την κοινωνική θέση των ανθρώπων, την απουσία χρήσης μαζικών μέσων, τη σύγκρισή τους με τη σύγχρονη εποχή κ.ά. Ειδικότερα: Οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν με βάση την εικόνα και τον τίτλο της το είδος του μέσου μεταφοράς, να εστιάσουν την προσοχή τους στον στολισμό της άμαξας και των υποζυγίων, στην ενδυμασία των ανθρώπων που αποτελούν μέλη της συνοδείας, εξάγοντας συμπεράσματα που αφορούν την κοινωνική οργάνωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τη θέση της γυναίκας σ’ αυτήν, καθώς και την πυραμιδική οργάνωση του χαρεμιού. Στη συνέχεια, μπορούν να επεκταθούν στην αναζήτηση της χρονικής περιόδου κατά την οποία παρουσιάζεται χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και να αιτιολογήσουν την εμφάνισή της με βάση τις επιστημονικές ανακαλύψεις αλλά και τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που την επέβαλλαν. Τέλος, η εικόνα λόγω της συνθετότητάς της μπορεί να αξιοποιηθεί και για τη διδασκαλία της περιγραφής προσώπων, χώρου κ.ά. στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΥΠΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 - 18
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
8526/5818
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Φωτόδεντρο Πολιτισμός
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη)
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΙΕΠ (ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΙΕΠ))
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ιστορία HistoryΙστορία > Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) Newer and Modern History (19th-20th century)Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (19ος-20ός αι.) > Κοινωνία και καθημερινή ζωή Society and everyday lifeΚοινωνία και καθημερινή ζωή
Νέα Ελληνική Γλώσσα Modern Greek LanguageΝέα Ελληνική Γλώσσα > Κειμενικοί τύποι Text typesΚειμενικοί τύποι > Περιγραφή DescriptionΠεριγραφή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
γνωστική προσέγγιση > συνεργατική μάθηση
γνωστική προσέγγιση > διερευνητική μάθηση
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
γνωστικός > διεργασία > να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
υπεύθυνος / συντονιστής υποέργου: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μεταδεδομένα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΚΑ
επιμέλεια / επικύρωση μεταδεδομένων: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ / ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
χορηγός άδειας χρήσης: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
εκδότης/ες: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
χορηγός άδειας χρήσης μεταδεδομένων: ΙΕΠ
εκδότης/ες μεταδεδομένων: ΙΤΥΕ, ΙΕΠ
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
seal image metadata seal image
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ